GRANSKNING I det här reportaget får du som läsare reda på hur många gånger Vladimir Putin har nämnts på Aftonbladet och Expressens löpsedlar och hur deras val av propaganda har sett ut.

Sedan gammalt läser jag inte Aftonbladet eller Expressen, deras lögnaktigheter om judisk makt eller invandringens konsekvenser gör att jag väljer bort att hjärntvättas av deras propaganda. Jag handlar däremot i mataffärer och jag använder aldrig snabbkassorna då jag ofta betalar med kontanter. Som en god köande svensk slår jag ihjäl tiden i kön med att läsa rubrikerna främst på Aftonbladet och Expressens löpsedlar. Det finns ett visst intresse som politiskt aktiv i att göra detta då dessa två tidningar är bland de största i Sverige, deras hemsidor på nätet är störst av alla.

Efter ett tag såg jag ett mönster, alltid var det någon rubrik om Rysslands president Vladimir Putin. Faktiskt i en sådan omfattning att jag varje gång när jag handlade tittade på löpsedlarna och slutligen började ta foto på löpsedlarna och skickade bilderna internt i en grupp. Ibland med medföljande text såsom att det är tur att Aftonbladet och Expressen är så på hugget att de kan avslöja ännu en av Putins många hemliga planer.

Länge har jag velat granska alla dessa löpsedlar, av tidsbrist har det inte blivit av tidigare. I det här fallet är det kanske en fördel, löpsedlarna som digitaliseras kan ses på bibliotek först fyra månader efter publicering. Det innebär att min granskning av dessa tidningars löpsedlar sträcker sig dagen efter invasionen (2022-02-25) till julafton 2022, totalt 303 dagar.

Psykologisk krigföring

Ordet psykologisk krigföring är kanske det starkaste ordet i sådana här sammanhang, anledningen till att jag använder det är att jag utan några egentliga bevis är personligt säker på att svenska myndigheter samarbetar eller till och med styr aktörerna Aftonbladet och Expressens rapportering.

Omfattningen av tidningarnas propaganda kring Putin är så massiv att Myndigheten för psykologiskt försvars enda ursäkt till att de inte varnat befolkningen för detta är att de är totalt inkompetenta och inte ser vad som görs. Nu tror jag inte de är totalt inkompetenta, kanske myndigheten inte själv spär på propagandan men att stillatigande titta på när privata aktörer (Schibsted och Bonnier) utför psykologisk krigföring mot sina läsare utan att varna visar då på en acceptans från svenska statens sida.

Generaldirektören Magnus Hjort visar med stor tydlighet i deras nyligen släppta årsredovisning att psykologisk krigföring kommer utifrån och att man därför upprättat och bistår Nato och EU:s utrikestjänst. Det ligger dock i sakens natur att politiker och stater aktivt skapar stöd genom propaganda för sina geopolitiska ambitioner, även hos den egna befolkningen i händelser av konflikter. Att inte upplysa befolkningen om att de även riskerar att utsättas för psykologisk krigföring av inhemska statligt sponsrade aktörer tar jag som intäkt för att han inte valt befolkningens sida utan han har valt sin arbetsgivares sida.

Schibsted är ägt av en norsk stiftelse och Norge är ett land som är medlem i Nato. Bonnier har alltid varit judiskt liberala och därmed positiva till den nuvarande västerländska världsordningen. Bägge får stora finansiella stöd av myndigheter för att distribuera sina produkter och deras produkter är även skattereducerade. Expressen har särskilt lyft fram Carl Bildt i deras propaganda om Putin och jag kommer återkomma till honom senare.

Granskningen

Denna granskning gjordes framförallt på Aftonbladet och Expressens löpsedlar, men även Kvällsposten granskades under valtiderna för valåret 2022.

För att räknas som omnämnd så satte jag kriterierna till att man på artikelpresentationerna på tidningarnas löpsedlar skrev ut Putins namn eller visade endast en bild på honom. Den absoluta majoriteten av publiceringarna räknades då som att Putin nämnts vid ett tillfälle. Då en löpsedel har flera bilder och rubriker, stora som små, så fanns det tillfällen då Putin blev omnämnd två gånger på samma löpsedel, då räknades detta som två tillfällen. Att endast visa upp en bild på Putin eller att ha två rubriker på löpsedeln förekom ungefär ett dussin gånger.

Av sammanlagt 303 publiceringar, en varje dag, så omnämndes Rysslands president Vladimir Putin totalt 297 gånger i Expressen och 281 gånger i Aftonbladet. Eftersom jag bara granskade löpsedlarna så betyder det att en avsaknad av rubrik inte innebar att tidningarna inte hade en artikel om Putin i tidningen. Man kan alltså se det från ett perspektiv att dessa två tidningar i princip lyfter fram Putin på löpet varje dag.

Sverige hade även val under den här tidsperioden. Upphörde propagandan under valet? Svaret på det är nej. Visserligen så fick det svenska valet fler mindre rubriker och bilder på löpsedlarna men den största bilden och rubriken reserverades ofta åt Putin.

Vår nuvarande regering bildades den 12 oktober. Jag valde därför utan att kolla på löpsedlarna innan att ta med en tid på cirka två veckor före valet och två veckor efter valet. Perioden startades från den 18 augusti 2022 till den 28 september 2022, totalt 42 dagar. Under perioden fick Putin den största rubriken och bilden på löpsedlarna 21 gånger på Expressen, 21 gånger på Aftonbladet och 19 gånger på Kvällsposten, den sistnämnda är en Bonnierägd tidning som har ett snarlikt upplägg som de två första. Ungefär hälften av dagarna valde tidningarna alltså att lyfta fram Putin på deras löpsedel.

Det svenska valet fick de stora rubrikerna 11 gånger för Expressen, 8 gånger för Aftonbladet och 11 gånger för Kvällsposten. Det svenska valet fick de största rubrikerna ungefär en fjärdedel av dagarna.

Som kuriosa kan det nämnas att mitt under valet valde dessa tidningar att lyfta fram medicinska åkommor som man kan drabbas av om har otur. Under samma period valde Aftonbladet att lyfta fram den här typen av journalistik totalt 8 gånger, alltså exakt samma som antalet rubriker för det svenska valet. För Expressen blev det 6 stycken och för Kvällsposten blev det 5.

En snabb genomgång av Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet visar att de inte använde sig av rubriker om Putin på deras tidningars löpsedlar i någon större omfattning under samma tidsperiod under valet, även fast de ägs av Bonnier respektive Schibsted.

Eftersom granskningen endast sträcker sig till julafton förra året så kanske folk tror att den klingat av alternativt att Expressen och Aftonbladet inte använt sig av samma taktiker på deras publiceringar på hemsidorna. Så uppfattar inte jag det, genom att kolla på taggarna för Vladimir Putin på Expressen och Aftonbladet så kan man se att han omnämns ibland upp till tre gånger varje dag till dags datum.

Kategoriseringen av den psykologiska krigföringen

För att kunna presentera hur de olika delarna av krigföringen mot befolkningen ser ut valde jag att kategorisera de olika löpsedlarna efter vad de vill få fram. Kategoriseringarna är mina egna och de är väldigt subjektivt bedömda. Vad som gäller för alla kategorier är dock att både Expressen och Aftonbladet väljer att lyfta fram Putin till den grad (297 respektive 281 gånger) att han tillskrivs en slags allsmäktig gudalik makt i Ryssland. Allt som händer i Ryssland framställs som att Putin personligen har tagit beslut om det. Desto mer absurt blir detta med tanke på att man även i den psykologiska krigföringen för fram att Putin är allvarligt sjuk, både kroppsligt och mentalt och därför indirekt är oförmögen att styra.

I invasionens början skrev Aftonbladet ”Ryssland” eller ”ryssar” i rubrikerna men de övergav de ganska snabbt och valde att anamma samma stil som Expressen valde, att alltid nämna Putin som en förklaring till varför saker sker.

Är ryska soldater missnöjda med kriget, då framställs inte de i rubrikerna som missnöjda över Ryssland, andra ryska politiker eller befäl. De framställs som missnöjda över Putin. Samma sak gäller med alla yrkeskategorier av människor som påstås vara missnöjda över utvecklingen. Aftonbladet skrev en rubrik att människor i Kreml var missnöjda med Putin och därmed har han förlorat kontrollen för att nästa dag skriva en rubrik om att den ryska eliten slutit upp bakom Putin men ofta i rädsla av hotet mot dem om de skulle gå emot honom.

Den absolut vanligaste rubriken på löpsedlarna var att lyfta fram Putins krigsplaner, det kan vara hans påstådda planer för Ukraina eller mot Västerländska nationer.

Den här bilden är tagen från Expressens hemsida. Den visar typiskt upp ett mönster där man försöker sälja antingen tidningar eller klick genom att ”avslöja” Putins krigsplaner. Ofta framställs planerna som hemliga men kan tack vare Expressen eller Aftonbladets avslöjande läsas av den svenska befolkningen.

Inför alla partiers svängning i frågan om Nato publicerades sådan här propaganda. Putin har en ”skräckplan” mot befolkningen. Hans taktik är inte briljant, smart eller förståelig, den är ”lömsk”. I sista underrubriken lyfts en expert fram som påpekar att de som inte håller med blir Putins ”nyttiga idioter” för hans ”lömska skräckplan”.

I denna framställning har Putin tagit fram en ”kuslig dödsplan” och det är redan avgjort att någon kommer attackeras först. Märk även valet av bild för att stärka påståenden i rubriken.

En annan kategori är hur kriget går i Ukraina och Ryssland framställs aldrig som vinnare eller har framgångar utan man väljer att lyfta fram konsekvenser av kriget alternativt verkliga eller påhittade krigsbrott.

Här framställs Putin som torterare. Läsaren ges uppfattningen att Putin själv har varit i Cherson och torterat ukrainare.

Om läsaren accepterar perspektivet att Putin är den ansvarige för allting som sker i Ukraina så används inte samma retorik mot andra ansvariga såsom Benjamin Netanyahu när palestinier dödas i Israel. Om det ens nämns så väljer man att skriva israeliska soldater dödade palestinier och inte Netanyahu dödade palestinier. I en annan löpsedel så var överrubriken: ”Nya uppgifter”, med underrubriken: ”Putins råa plan – därför får ryska soldater sexpiller”. I artikeln framkommer det att strax över 100 stycken kvinnor och flickor anmält att de blivit våldtagna under krigets tre första månader av ryska soldater och myndigheterna tror att det finns ännu fler fall. Detta kan jämföras med Sverige där 9 600 våldtäkter anmäldes år 2022.

Eftersom vissa av soldaterna har haft viagra så innebär detta bergsäkert att det finns en plan bakom detta, våldta de ukrainska kvinnor till undergivenhet och det är självfallet Putins plan.

En kategorisering blev nyheter om att det är snart slut på Putin, hans ledarskap är vacklande, i den psykologiska krigföringen får ofta experter tala om hur Putin kommer störtas från makten.

Även här används en särskild bildsättning för att framställa honom som arg och aggressiv. Inte är det heller ovanligt att skriva om Putins desperation i den ryska politiken över de pågående ekonomiska sanktionerna mot landet.

Några andra kategorier är hur Putin har gjort sig själv och sina vänner förmögna eller så presenteras hans ovänner som självklart finns på hans dödslistor. I vissa fall har det självfallet förekommit liknelser mellan Putins metoder och Adolf Hitlers i syftet att sammanföra honom med en historisk person som folk har blivit hjärntvättade till att se som djävulen själv. Putins relationer till kvinnor är särskilt intressant för de bägge tidningarna men framförallt Expressen, där man lade större vikt vid hans kärleksliv med sin älskarinna och relationen med ex-frun. Det gick så långt att en rubrik fanns om hans påstådda ”sexgrotta”.

Här är exempel på när Expressen har dubbelt nämnt Putin på sin löpsedel. I rubriken har man satt bockar framför påståenden om hans mentala tillstånd där det framställs som att han lider av mani och paranoia.

En slående samling av punkter som dessa två tidningar ständigt återkommer till.

Den sista kategorin jag vill nämna är att dessa medier lyfter fram politiker eller experter som okritiskt får göra påståenden. Som jag tidigare nämnt har Carl Bildt fått särskilt utrymme. Den tidigare statsministern och utrikesministern är en varm förespråkare för EU och Nato. Han är även vice ordförande i European Council on Foreign Relations, jag har tidigare gjort en summering i slutet på den här artikeln vad ECFR är för organisation. Bildt är alltså ingen objektiv person i de här frågorna utan ställer upp som en auktoritet i syftet att framföra påståenden som gynnar hans ideologiska val.

Aftonbladet har valt att använda sig framförallt av Joakim Paasikivi, enligt han själv har han länge velat ansluta sig till Nato. Han har också enligt Wikipedia varit chef för en underrättelse- och säkerhetsgrupp i Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (MUST) i Högkvarteret. Från Högkvarteret leds Sveriges försvar. Paasikivi lyftes fram som expert i medierna när Rysslands krig mot Ukraina inleddes.

Repetitivt för man fram experter som målar upp en bild av att Putin håller fingrarna på avtrycksknappen för kärnvapen alternativt som i den översta löpsedeln att hans målsättning är att förstöra omvärlden.

Med tanke på alla dessa människors vilja att gå med i Nato så är det inte många löpsedlar där man lyfter fram krigsorganisationen, inte ens under valet. Jag spekulerar i att man från politiskt håll inte velat göra detta till en valfråga då ungefär en femtedel av befolkningen inte vill gå med och ytterligare 25 procent var osäkra. De har ingen representation i riksdagen då majoriteten av partierna stödde inträde i krigsorganisationen. Vänsterpartiet och Miljöpartiet hade några förbehåll om att inte ha kärnvapen och dylikt på svensk mark.

Historiska exempel på psykologisk krigföring

Libertarianen Ryan Dawson, som förövrigt själv är kritisk till nationalsocialismens värderingar, har gjort en intressant dokumentär på tre timmar om psykologisk krigföring under andra världskriget. Istället för att titta på någon judisk spelfilm från Hollywood så rekommenderar jag att titta på den.

Avslutande ord

I min granskning har jag inte tagit del av omfattningen av innehåll i tidningarna. Jag har heller inte direkt tagit ställning till påståendena som görs mot Ryssland, Vladimir Putin eller hans allierade. Det är fullt möjligt att deras påståenden stämmer, är delvis falska eller är helt falska. Målet med den här granskningen är istället att visa hur omfattande och riktad propagandan har varit och fortfarande är.

Jag har inga exakta definitioner när det övergår från propaganda till psykologisk krigföring men att lyfta fram Putin vid 297 respektive 281 tillfällen av totalt 606 löpsedlar kan knappast bli högre, det är en form av pågående hjärntvätt där Putin indoktrineras till en permanent fiende, mycket likt hur den förre amerikanske presidenten Donald Trump framställdes i svensk media. Dessutom vet vi om att den judeo-liberala makten önskar total kontroll över informationsflödet då de har förhindrat befolkningen tillgång till ryska nyhetssajter för att själva kunna avgöra hur Ryssland ser på kriget.

Om någon marknadsliberal påstår att anledningen till att det skrivs så mycket om Putin är för att det säljer. Om detta påstående är sant, då säljer skriverier om Putin mer än svensk politik under valtider. Om folk är så ointresserade av svensk politik, då kanske demokrati med allmän rösträtt inte är det bästa styrelseskicket?

Jag vill även få er läsare att tänka; tänk hur annorlunda folks medvetande hade varit om världens tillstånd om Putin hade bytts ut mot en annan person som Netanyahu, Joe Biden, Xi Jingping, Volodymyr Zelenskyj eller andra politiska ledare. Det är enligt mig fullt möjligt att skapa samma rubriker mot dessa ledare precis som det är mot Putin, ändå görs inte detta, för medierna väljer vem som skall hatas.