MEDIA En ”betydande del” av tyskarna verkar stödja ett ”pro-ryskt narrativ” enligt den tyska dagstidningen Bild. Ryska RT:s tyska avdelning pekas ut som boven i dramat.

Efter den ryska invasionen av Ukraina införde EU sanktioner mot ryskägd media som Sputnik och RT. Man drog bland annat in sändningstillstånd, samtidigt som Google, Facebook och flera Internetleverantörer blockerade RT:s hemsidor.

Trots detta verkar rysk media ha fortsatt stort inflytande i Tyskland, skriver den tyska dagstidningen Bild som menar att Rysslands president Vladimir Putin är särskilt mån om att sprida ”ryska narrativ” i landet. Man pekar särskilt ut RT som centralt i ”Putins propagandaplan för Tyskland”.

I artikeln citeras en opinionsundersökning av Center for Monitoring, Analysis and Strategy (CeMAS) som visar att 20 procent av tyskarna håller med om påståendet att Moskva inte hade några andra val än att besvara Natos ”provokationer” med att inleda en militär offensiv mot Ukraina. Ytterligare 21 procent höll delvis med om påståendet.

Samtidigt visar opinionsundersökningen att så många som 40 procent av tyskarna helt eller delvis stöder Rysslands position i den pågående konflikten, vilket enligt Bild bevisar att det ryska narrativet ”föll i god jord” i Tyskland.

Förklaringen till detta är enligt Bild dels den ”historiska vänskapen” mellan Ryssland och Tyskland. Man hänvisar både till tidigare ekonomiska samarbeten som Nord Stream, men även att Östtyskland en gång tillhörde det kommunistiska Moskvablocket och att det än idag bor många rysktalande i landets östra delar.

Men det är inte bara rysktalande i Tyskland som svarar på ”Putins propagandaplan”, enligt Bild. Man skriver att RT:s tyska avdelning RT DE har lyckats rekrytera ett brett spektrum av skribenter och journalister – även sådana som arbetar för tysk alternativmedia. Man har också enligt Bild intagit en unik roll i det tyska alternativmedielandskapet genom att täcka ett brett spektrum av nyheter och ämnen.

”RT DE har hamnat i framkant i en hel serie av ’alternativa medier’ som agiterar mot en påstådd ’coronadikatur’ och ’löngpressen'”, skriver Bild. Man har också ”den största överlappningen i fråga om innehåll och personal” mot annan tysk media som förespråkar den så kallade Ostpolitiken – ett tyskt begrepp som lanserades på 1970-talet och som syftar till att normalisera relationerna till Ryssland och Östeuropa.