CENSUR Sverige ägnar sig år censur och hotar pressfriheten anser Reportrar utan gränser.

Alldeles nyss gästade Reportrar utan gränsers ordförande i Sverige, Erik Halkjaer, SVT:s program Nyheter direkt (inslaget börjar 10:20). Halkjaer var inbjuden för att tala om att den ryska staten idag begränsat flera medier i Ryssland, ryska sådana med också utländska som BBC och Deutsche Welle. Även Facebook är nere för ryska användare.

Sveriges censur kritiseras

Halkjaer börjar med att prata om att Ryssland sedan flera år tillbaka ligger på plats 150-180 på organisationens pressfrihetsindex. Efter en stunds diskussion kring detta och dagens ämne ställer dock programledaren en berättigad fråga:

— Vad tycker Reportrar utan gränser om att EU nu vill stoppa de här medierna som du nämner, Russia Today och Sputnik News, i Sverige?

– Jag tycker att det är helt fel väg att gå. Vi träffade kulturminister Jeanette Gustafsdotter häromdagen och sade till henne att ni kan inte i Sveriges regering faktiskt stå för att ni censurerar medier oavsett vilka de är, säger Halkjaer om regeringens hot mot pressfriheten.

– Desinformation och propaganda bekämpas bäst med god, obeorende, fri, källkritisk faktagranskad journalistik – inte med censur, tillade Halkjaer och menade att Sveriges medverkan till att censurera Russia Today inte anstår en stat som ligger högt upp på deras pressfrihetsindex.

Sverige har som bekant medverkat till EU:s beslut att censurera Russia Todays sändningar i Europa. Vidare har bland andra Youtube och Facebook censurerat Russia Today. Halkjaer medger att den ryska censuren är ett svar på EU:s censur.

– Att man nu ger sig på även utländska medier är ju en konsekvens av det beslut som EU tog om att censurera Russia Today med flera sajter, säger han.

Likheter med Sverige

Huvuddelen av inslaget handlar om den ryska censuren, men Halkjaers kritik av den bristande pressfriheten i Ryssland – hur styrda och ensidiga medierna är – kan lika gärna beskriva medieklimatet i Sverige. Såhär säger Halkjaer om hur den ryska staten förhindrar medborgarna från att nå information:

— Man kan väl konstatera att sedan tre fyra år tillbaka, inför de val som varit, har det skruvats åt hårdare och hårdare och man har infört olika lagar om förtal, spridning av desinformation, att man bara ska sprida officiella fakta. Och det här har ju också drabbat techjättarna, sociala medier-plattformarna, som kan tvingas ta bort information från medier som ryska myndigheter anser sprider falsk information, säger Halkjaer till SVT.

Lagar för att förhindra systemkritiska medier från att finnas till existerar, för närvarande, inte i Sverige. Däremot har medier som Nordfront och Granskning Sverige helt tagits bort från sociala medier-plattformarna efter att den svenska regeringen haft möte med dem.

Att ryska staten vill att medborgarna bara ska sprida officiella fakta utgör vidare ingen skillnad från den svenska motsvarigheten att man bara ska sprida verifierad information från myndigheter och medier som är bekräftade, något som var särskilt vanligt under coronapandemin.

Att ha en mångfald av medier behöver inte betyda att det finns en mångfald av innehåll menar Halkjaer avslutningsvis.

— Ryssland hävdar ju ändå att man har pressfrihet för att man har så många medier. Det finns en mångfald av medier, så är det ju. Grejen är ju att de rapporterar ju om i stort sett bara samma sak och har samma innehåll. Så det är ett system som är byggt på att på utsidan se ut som ett bra system vad gäller pressfrihet och mångfald, men rent konkret och faktiskt så sprider man mycket propaganda och desinformation.