RASBLANDNING. Ryska Sputnik uppmärksammar den svenska regimens vilja att rasblanda bort svenskarna.

Den statligt ägda ryska nyhetssajten Sputnik International har skrivit om den svenska regimens sexualupplysningshemsida youmo.se. Sidan finns tillgänglig på bland annat dari (som talas av många i Afghanistan), tigrinska (som talas i Eritrea och norra Etiopien), arabiska och somaliska.

Sputnik noterar två gånger i ingressen och en gång i brödtexten att den svenska regimen – som finansierat youmo.se med hela fem miljoner kronor via myndigheten MUCF – specifikt propagerar för rasblandade relationer mellan ickesvenska män och svenska kvinnor.

”Materialet på hemsidan är märkbart illustrerat med bilder på mörkhyade män med blonda kvinnor av europeisk härkomst”, skriver det ryska nyhetsorganet.

De går även igenom det faktum att sidan haft flest besökare från Iran, varifrån många afghaner invandrat till Sverige. Andra populära besöksländer är Saudiarabien, Irak och USA.

Sputnik avslutar sin artikel med att påpeka att invandringen varit så stor att arabiskan gått om finskan som andraspråk i Sverige, samt att hela 163 000 personer fick asyl under det värsta invasionsåret 2015.

Källa:
Swedish Website Teaching Migrants How to Have Sex With Native Women Visited Mainly From Abroad


  • Publicerad:
    2019-06-23 08:00