ISRAEL Israels försvarsminister gick under lördagen offentligt ut med att han kritiserar ett förslag som premiärministern och regeringen försöker få igenom. Han blev under söndagen avsatt från sin position.

Israels premiärminister Benjamin Netanyahu ska på söndagen ha avskedat försvarsminister Yoav Gallant efter att han sagt att regeringen bör dröja med att gå vidare med en mycket omtvistad plan för att se över landets rättssystem. Premiärministern och regeringen har försökt få igenom ett förslag om att minska högsta domstolens befogenhet att döma mot parlamentet Knessets vilja. Förslaget skulle även ge parlamentsledamöter i koalitionen utökad makt i att utse domare.

”Premiärminister Benjamin Netanyahu beslutade att avsätta försvarsminister Yoav Gallant från sin position”, uppger premiärministerns kansli.

Gallant, en lagstiftare från Netanyahus högerparti Likud, frångick partilinjen på lördagen genom att offentligt uppmana Netanyahu att upphäva lagstiftningen.

— Den djupnande klyftan som sipprat in i militären och säkerhetstjänster utgör, detta är uppenbart, omedelbar och påtaglig fara för Israels säkerhet. Jag kommer inte att genomföra detta, sa Gallant.