DEN SIONISTISKA OCKUPATIONEN Såväl i Sverige som internationellt hölls det under gårdagen anti-sionistiska manifestationer runtom i världen.

Igår hölls anti-sionistiska demonstrationer för att visa stöd för det ockuperade Palestina på Al-Quds-dagen (Jerusalemdagen). Al-Quds är det arabiska namnet för Jerusalem som är Palestinas huvudstad och symboliken med dagen är att man ska återta staden från de sionistiska ockupanterna.

The Times Of Israel (TOI) rapporterar att tiotusentals människor slöt upp på gatorna i Irans huvudstad Teheran och skanderade ”död åt Israel” samt ”död åt Amerika”. Banderoller med budskapen ”Israels förstörelse är nära” och ”Palestina är axeln som binder samman hela den muslimska världen” ska också ha synts bland demonstranterna enligt den judiska tidningen.

Bild från demonstrationen i Tehran.

Även högt uppsatta iranska ledare deltog i den pro-palestinska manifestationen, inklusive landets president Ebrahim Raisi. Sedan 1979 har Irans befolkning visat sitt stöd för det palestinska folkets kamp mot sionisterna på den sista fredagen av ramadan, det vill säga muslimernas heliga fastemånad.

Lika stora demonstrationer ska ha hållits runtom i Mellanöstern och i muslimska länder i andra delar av världen.

Anti-sionism också i Stockholm

Även i Stockholm hölls det en manifestation under gårdagen, vilket bland annat iranska IRNA rapporterat om. På gatan framför Israels ambassad arrangerade palestinska och persiska organisationer en pro-palestinsk manifestation. En grupp aktivister från Nordiska motståndsrörelsens Näste 1 deltog också för att visa att även svenskar stödjer den anti-sionistiska kampen. Aktivisterna var inbjudna av vissa av arrangörerna även om viss förvirring kring detta uppstod inledningsvis.

Aktivisterna från Motståndsrörelsen hade även tagit med sig den israeliska ockupationsflaggan som man själva hade tänkt bränna ursprungligen. Väl på plats valde man dock att ge den till en av arrangörerna för demonstrationen eftersom man inte ville stjäla rampljuset för mycket. Aktivisterna föreslog att arrangören skulle bränna flaggan, men arrangören tvekade kring lagligheten i denna aktion varpå aktivisterna föreslog att talaren kunde få använda flaggan som matta att stå på. Det här förslaget mottogs med stor entusiasm av talaren som hoppade och stampade på flaggan när han fick den. Flera demonstranter passade sedan på att spotta på flaggan, innan den mötte sitt slutgiltiga öde när en grupp barn slet den i bitar.

Trots den initiala förvirringen där vissa felaktigt trodde att motståndsmännen var på plats för att motdemonstrera eller förstöra hölls många trevliga samtal under manifestationen och några kvinnor kom till och med fram för att bjuda aktivisterna på pistaschnötter. Man samtalade även med en nyfiken iransk man en lång stund efter att demonstrationen hade avslutats.

Inga svenska medier har rapporterat om manifestationen i Stockholm, som samlade något hundratal deltagare, eller massdemonstrationerna i andra delar av världen. Även om vissa svenska medier kan vara kritiska till de mest provocerande aspekterna av den israeliska ockupationsmaktens förehavanden, så stödjer de i grund och botten sionismen och den judiska ockupationen av Palestina. Stora delar av Sveriges medier ägs också av judar som familjen Bonnier.