SIONISM Israels president Isaac Herzog varnar för att landet kan hamna i inbördeskrig över kontroversiella reformer av Netanyahus extremsionistiska regering. Den konstitutionella krisen har redan lett till massiva protester över hela ockupationsstatens territorier.

I ett videosänt tal på onsdagen adresserade Israels president Isaac Herzog de massiva protester som pågått över hela sionistsstatens territorier under den senaste tiden. Bakgrunden är en rad ”reformer” som den korruptionsåtalade Benjamin Netanyahus extremsionistiska regering vill införa, som bland annat ger regeringen och parlamentet större makt på högsta domstolens bekostnad.

Herzog uppgav i talet att den sionistiska ockupationsstaten riskerar att drabbas av inbördeskrig, skriver RT.

— De som tror att ett riktigt inbördeskrig, med förlust av människoliv, är en gräns som vi inte krossar, den vet ingenting, sa Herzog.

Den bekymrade sionistledaren beklagade sig över att ”avgrunden nu är inom räckhåll” och att inbördeskrig måste undvikas ”till varje pris, med varje medel”.

Netanyahus plan innebär bland annat att Knesset skulle kunna upphäva avgöranden från högsta domstolen med en enkel majoritet. Dessutom får regeringen mer inflytande i tillsättningen av domare samtidigt som högsta domstolens rätt att se över lagförslag som man anser är ”orimliga” minskar.