UKRAINAKONFLIKTEN Enligt uppgift har Ukraina attackerat två radarsystem i Ryssland som använts för att upptäcka kärnvapen och ballistiska robotar i ett tidigt skede. Det är dock oklart vilket militärt värde dessa installationer har för Kiev.

Under förra veckan kom uppgifter om att Ukraina framgångsrikt genomfört en drönarattack mot en så kallad Voronezj-radar i regionen Krasnodar i södra Ryssland. Voronezj-radars är en del av det ryska systemet för att tidigt upptäcka och varna om inkommande interkontinentala ballistiska robotar, inklusive kärnvapen, och ge Ryssland en chans att avfyra egna kärnvapen innan nedslag.

Det har även bekräftats att ukrainarna framgångsrikt slagit till med drönare mot en annan Voronezj-radar i regionen Orenburg, som också ligger i södra Ryssland men i närheten av Uralbergen. Det innebär att två av Rysslands totalt tio Voronezj-system har skadats.

Dessa attacker har skett samtidigt som det kommer signaler från Nato om att Kiev har grönt ljus att använda Nato-vapen för att slå till långt inne i Ryssland. Många har nu frågat sig varför Ukraina, som saknar interkontinentala ballistiska robotar och kärnvapen, väljer dessa mål.

På den österrikiska försvarsmaktens hemsida skriver militärexperten överste Markus Reisner att Ukraina inte har egna missiler som ligger inom dessa radarsystems områden, varför han menar att attackernas taktiska betydelse är ”osäker”. Reisners huvudteori är att Kiev kan ha attackerat varningssystemen på order av USA. Att skada Rysslands kapacitet att få en tidig varning om kärnvapen kan vara ett svar på senaste tidens ryska övningar med taktiska kärnvapen och riskerar enligt Reisner att leda till en ”farlig upptrappning av konflikten”:

De två radarstationerna är centrala för Rysslands varningssystem. En attack på dem kan vara en signal från USA, genom Ukraina, för att visa att man inte tolererar ryska kärnvapenhot, vilket kan eskalera konflikten ytterligare.

Kanalen Military Summary, som följer konflikten i Ukraina dagligen med geolokaliserade bilder som grund, konstaterar likt Reisner att dessa radarsystem inte omfattar Ukraina och att ukrainarna inte har de typer av robotar som systemen kan varna för. Kanalen misstänker också att det kan röra sig om ett direkt proxyangrepp från Nato.

Radarsystemen i Krasnodar och Orenburg täcker dock tillsammans enligt Military Summary förutom södra Ryssland även hela Iran. Det innebär att Ryssland inte skulle kunna upptäcka interkontinentala ballistiska robotar på väg mot Iran i tid för att varna landet.

Military Summary påpekar även att USA har en flottbas utanför Bahrain, som har kryssningsrobotar och eventuellt även kärnvapen. Denna amerikanska flottbas täcks också av de två Voronezj-systemen som ukrainarna slagit till mot, vilket innebär att det också kan handla om att dölja en eventuell attack mot Iran.

Det är oklart i vilken grad dessa system har skadats och huruvida de är helt ur funktion, men det är tydligt att det handlar om ytterligare kärnvapeneskalering i konflikten mellan Ryssland och väst.