POLITIK. Flera gräsrötter inom Miljöpartiet vill ge skäggbarnen amnesti men partistyrelsen säger fortfarande nej, men partiet vill dock att Sverige ska återgå till en ökad invandring så snart som möjligt. 

Miljöpartisten Maria Ferm.

Miljöpartiet håller för närvarande partikongress i Linköping och en av frågorna som diskuteras är att införa amnesti för så kallade ensamkommande flyktingbarn. Flera ombud inom partiet vill införa amnesti för “barnen” men partistyrelsen har yrkat på avslag på motionen om allmän flyktingamnesti med motiveringen att ”det inte vore rättssäkert”.

Istället väljer man att kompromissa i frågan och föreslår att de personer som hunnit fylla 18 år och redan har fått avslag på sin ansökan ska erbjudas en ny prövning om uppehållstillstånd.  

— Vi vet att det är något som kan vara svårt att få gehör för. Men vi tycker detta är viktigt och vill se en lösning. Vi tycker att det vore rimligt, säger Maria Ferm, migrationspolitisk talesperson för MP.

Det kommer dock att krävas en ny lagstiftning för att Miljöpartiet ska få igenom detta förslag. Partiet vill också att Sverige så snart som möjligt ska vara beredda att ta emot fler asylsökande igen.

Vi i partiet är helt överens att vi ska arbeta för att kunna få en mer human politik i framtiden, säger Ferm.

Att regeringen blev tvingad att strypa inflödet av “flyktingar” 2015 var därför att den svenska byråkratin med myndigheter och kommuner inte klarade av att så många människor kom, menar Ferm.

— Därför behöver vi genomföra förändringar som kan göra att våra system är anpassade efter verkligheten. Då behöver vi ha bättre etablering, vi behöver se till så att människor kan bidra så fort de kommer till Sverige, säger Ferm.

Socialdemokraterna har ännu inte kommit med något besked kring hur man tänker agera efter 2019, då den stramare lagstiftningen slutar att gälla. Istället har man hänvisat till att förhandlingar sker på EU-nivå tillsammans med andra länder för att försöka övertyga fler länder om det förträffliga som massinvandring och folkutbyte innebär.

Källor:
Så ska MP kompromissa om amnesti för ensamkommande
MP: Så ska Sverige kunna ta emot fler flyktingar


  • Publicerad:
    2017-05-27 14:00