INRIKES. Mer än 3 000 medlemmar valde att lämna Miljöpartiet under 2016. Medlemstappet uppges främst bero på skandalen kring islamisten Mehmet Kaplan och språkröret Åsa Romsons inkompetens.

MP

2014 hade miljöpartiet över 20 000 medlemmar och i dagsläget ligger siffran på 13 689 medlemmar. Vilket motsvarar ett medlemstapp på 32 procent eller cirka 6 500 medlemmar på tre år. 

—  Dels är det en naturlig variation, dels är det de som aktivt valt att lämna partiet kopplat till olika svåra beslut under förra året, säger partisekreteraren Amanda Lind.

Medlemstappet beror främst på de skandaler som omgärdade partiet under 2016. Mehmet Kaplans avgång efter hans samröre med islamister och hans uttalanden om Israel samt Åsa Romsons totala inkompetens som språkrör och vice statsminister. Även skärpningen av flyktingpolitiken och beslutet kring Vattenfalls brunkolsgruvor uppges ha påverkat medlemmarnas beslutet att lämna partiet.

Källa:
MP:s medlemsras – tusentals har lämnat


  • Publicerad:
    2017-01-18 14:30