INTERNET. Alltfler européer verkar genomskåda den politiskt korrekta multikulti-propagandan och få en mer positiv syn på Adolf Hitler.

I filmen ovan propageras det för massinvandring genom att asylsökare framställs som snälla kvinnor och trevliga gubbar, när verkligheten är att unga män dominerar bland så kallade ensamkommande flyktingbarn och andra grupper av asylsökare som anländer till Europa. Även om en massinvandring av utomeuropeiska kvinnor också hotar den europeiska ursprungsbefolkningens överlevnad, så upplevs inte en massinvandring av kvinnor som lika hotfull som en manlig sådan då kvinnor är mindre våldsamma och brottsbenägna än män. Därför lyfts kvinnliga asylsökare fram i propaganda som filmen ovan.

Filmen här ovan förmedlar en helt annan bild och skapar andra känslor kopplat till massinvandringen än den här bilden gör.

Många européer verkar dock ha börjat genomskåda massinvandringspropagandan. I kommentarsfältet till den nya filmen, som publicerades igår och redan har fått 4 miljoner visningar, får en användare som kallar sig Adolf Hitler flest gilla på sina kommentarer.

Detta sker trots att kontot som laddat upp filmen upprepade gånger raderat populära kommentarer postade i Hitlers namn, vilket The Daily Stormer har noterat. Faktum är att mer eller mindre alla populära kommentarer med hundratals gillapoäng är emot främlingsinvasionen.

Även gällande själva filmens betyg har över 200 000 personer i skrivande stund gett filmen tumme ner, jämfört med 79 000 som tummat upp filmen.


  • Publicerad:
    2017-06-21 10:40