USA. I måndags föll domen i ett bisarrt rättsfall i delstaten Idaho, där hela etablissemanget tycks ha tagit förövarnas sida mot en femårig utvecklingsstörd flicka som utsattes för sexuella övergrepp av tre invandrarpojkar.

Illustrationsbild.

I staden Twin Falls i den amerikanska delstaten Idaho avslutades nyligen en rättegång mot två pojkar från Irak, 7 respektive 11 år gamla, samt deras sudanesiske fjortonårige kamrat. De tre vännerna lurade förra sommaren in en fem år gammal utvecklingsstörd vit flicka vid namn Jayla i en tvättstuga, där de begick flertalet sexuella övergrepp på henne. Bland annat ska de yngre pojkarna ha urinerat i flickans mun medan sudanesen filmade det hela.

Domaren Thomas Borresen passade samtidigt på att hemligstämpla domen mot pojkarna, med hot om fängelse för ”domstolstrots” för den som yppar ett ord om saken. Föräldrarna har fått tillåtelse att uttrycka att de är missnöjda över domen, men kommer alltså att riskera fängelse ifall de förklarar varför de är missnöjda.

Lucy Peterson och hennes 5-åriga dotter Jayla, som under förra sommaren blev utsatt för ett uppseendeväckande sexualbrott av tre pojkar med ursprung i Irak och Sudan.

— Vi kan inte prata om det eftersom ärendet är förseglat, förklarar flickans mor Lacy Peterson till World Net Daily (WND).

Ännu mer anmärkningsvärt är familjens advokat Mark Guerry, som antyder att även åklagaren tycks ha varit på de åtalade sexualförbrytarnas sida. I ett mail till WND skriver Guerry:

Tyvärr är jag på order av domstolen förbjuden att diskutera något som försiggått under förhandlingarna, särskilt domens utgång. Detta är ett fall gällande underåriga, vilket av sin natur gör det till en förhandling bakom lykta dörrar och domaren har tydliggjort att den som diskutera saken med media etc, kommer att anklagas för lagtrots. Jag är ledsen, men jag är bakbunden. Allt jag kan göra är att berätta att föräldrarna inte är tillfredsställda med utgången av det här fallet. Särskilt upprörda är de över åklagarens upprepade uttalanden till media, där hon försvarar de åtalade, snarare än att fokusera på offret. Mer än så kan jag inte säga.

Mathew Staver, som är ordförande för Liberty Counse, en ideell byrå som erbjuder juridisk rådgivning specialiserat på yttrande- och religionsfrihet samt livets okränkbarhet, menar att domare Borresen inte har befogenhet att hemligstämpla ärendet, med tanke på att det är ett brottmål. Han menar vidare att agerande strider mot den amerikanska konstitutionen.

— Denna domare verkar ha glömt bort Första Tillägget [i den amerikanska konstitutionen, om yttrande-, religions- och mötesfrihet, reds anm.] i det här fallet. Han har ingen befogenhet att gör detta, han kan inte hålla någon för lagtrots för att förhindra dem att tala om deras missnöjde med med fallet i efterhand, förklarar Stayer.

Vidare menar Stayer att föräldrarna i princip skulle kunna strunta i domarens order och tala ut bäst de vill, då konstitutionen ger dem all rätt att göra så oavsett vad domaren påstår. Själv är han villig att ta sig han fallet gratis och utmana domare Borresen.

Etablissemangets förminskar
Redan när dådet uppdagades under förra sommaren uttryckte den Barack Obama-utsedda federala åklagaren i Idaho, Wendy Olson, att hon skulle ge sig på alla som försökte sprida ”falsk eller hätsk information om förövarna”, något hon senare kom att tvingas backa från efter kritik från experter på konstitutionen.

Hon tycks dock inte ha varit den enda bland delstatens elit gjorde sitt bästa för att försöka dölja eller förminska brottet. Twin Falls länsåklagare Grant Loebs kastade sig strax efter dådet ut i en slags politisk propagandakampanj, där han gjorde allt för att framställa övergreppen som ”pojkstreck”.

Kommunalrådet Chris Talkington började i sin tur att kalla alla som uttryckte ilska över sexualbrottet för ”white supremacists” och passade nyligen på att föreslå att staden antog en resolution som förklarade Twin Falls vara en ”välkomnande stad” för så kallade flyktingar. Flertalet övriga etablissemangsfigurer tycks vid flera tillfällen ha kallat dådet för ”fake news” som man menar har hittats på av WND och Breitbart.

Kommunalrådet Chris Talkingtons svar på sexövergreppen var att föreslå en resolution om att Twin Falls är en ”välkomnande stad” för fylkingar – samtidigt rasistanklagade han alla som upprördes över dådet.

Den antimuslimska aktivisten Pamela Geller har tagit intresse för fallet, som hon kallar för ”en parodi på rättvisan”. Hon menar att det enda som domstolen gjort är att skapa ännu mer lidande för familjen, genom att i princip ta förövarnas sida gentemot flickan. Enligt Geller har detta fått ske endast på grund av att ”det som hände motsäger det politiskt korrekta narrativet om muslimska invandrare

Kusliga detaljer från en bisarr rättegång
En av de 12 personer som var på plats under förhandlingarna har dessutom läckt information till Geller, som menar att ju mer hon fick höra, desto mer började hon förstå varför domaren satte munkavel på samtliga inblandade.

— Chefsåklagaren Janice Kroeger, vars uppdrag var att åtala dessa pojkar för deras brott, försvarade pojkarna och attackerade Lacy, offrets mor, upprepade gånger. Pojkarna hade både en terapeut, en frivårdare och en polis på deras sida. Allt som sades hade som syfte att framställa gärningsmännen som offer. Genom hela förhandlingarna benämndes dem som offer upprepade gånger, berättar Geller för WND.

Trots domstolens munkavel på rättegångens deltagare har judinnan och islamkritikern Pamela Geller lyckats avslöja hårresande detaljer från förhandlingarna.

Varken åklagaren eller polisen ska ens ha nämnt Jaylas namn under rättegången, utan endast fokuserat på de unga sexualförbrytarna. I samband med att mamman läste upp ett uttalande, där hon bland annat beskrev hur Jayla nästan ett år efter händelsen fortfarande drömmer mardrömmar och kissar ner sig av rädsla på grund av övergreppen, ska åklagare Kroeger ha svarat med en femton minuters lång våldsam verbal attack på mamman. Hennes utläggning var så aggressiv att domare Borresen till slut fick stoppa henne.

Geller berättar också om hur man under rättegången hyllade pojkarna för hur duktiga de var i skolan, hur modiga de var för att de ”klarade av” rättegångens påfrestningar och det påstods även att pojkarna utvecklat posttraumatiskt stressyndrom av att tvingas sitta med under förhandlingarna.

— Efter den kärlekshyllningen, som pågick i rättssalen under fem timmar, fick alla tre pojkar sin dom, en åt gången. Alla tre fick villkorlig dom. De förklarades inte skyldiga till våldtäkt, utan för sexuellt ofredande, berättar Geller som tillägger att varje gång familjens advokat försökte protestera mot den nästan surrealistiska utveckling som förhandlingarna tycks ha tagit så blev han tystad.

— Om det fanns någon rättvisa så skulle domaren Borresen ställas inför riksrätt och avsättas, tillägger Geller.

Tack vare sexualattacken mot deras dotter har Lacy Peterson och hennes man inte känt att de vågar bo kvar i stadens lågkostnadsboenden, med tanke på att lokalpolitikerna placerat det ”flyktingboende” varifrån förövarna kom i dess omedelbara närhet. Under två månaders tid har de bott på hotell och har dessutom skyhöga räkningar från rättegången att betala.

Till stöd för familjen har dock en insamling startats, som lyckats få ihop motsvarande drygt en halv miljon kronor.

Reflektion om den patologiska altruismen
I detta fruktansvärda fall kan det vara intressant att notera att många av de inblandade har nordiskklingande namn såsom Borresen, Peterson, Olson och Kroeger. De irrationella och folkfientliga resonemangen känns dessutom som tagna direkt ur den svenska debatten, med bortförklaringar, rasistanklagelser, förövarsympati, häxjakter och försök att tysta all opposition. Ifall Sverige haft en straffmyndighetsålder på 7 år som i USA, kan jag absolut tänka mig att hela ärendet hade utvecklats på ett liknande sätt.

Faktum är att delstaten Idaho har en relativt stor befolkning med ursprung i norra Europa, den del av den vita världen som enligt professor Kevin MacDonald lider allra mest av det han kallar för ”patologisk altruism”. Professor MacDonald, som specialiserade sig på evolutionär psykologi och gruppstrategier för överlevnad, har beskrivit hur de karga klimatet i norra Europa har rent evolutionärt skapat en befolkning som lägger stor vikt vid personlig moralisk karaktär.

Enligt MacDonald riskerade en medlem i en stam i norra Europa under istiden att uteslutas ur gruppen och bli utlämnad åt den hårda naturen ifall hans moral och förmåga att dela sina fränders värdegrund inte höll måttet – något som ledde till en säker död och som gör att politisk korrekthet idag drabbar nordeuropéer allra hårdast.

En sund reaktion är förstås att känna avsky för detta fruktansvärda dåd, samtidigt med stark sympati för offret, oavsett om förövarna råkade vara så kallade flyktingbarn eller ej.

Idahos etablissemang tog främlingarnas sida mot 5-åriga Jayla – trots att hon var offret.

Etablissemanget i Idaho tycks dock vara så inriktade på att genomdriva sin kulturmarxistiska och antivita agenda, att man till varje pris måste blunda för och dölja det mångkulturella samhällets konsekvenser.

Altruismen är en av vårt folks starkaste och ädlaste sidor, men det har kommit att utnyttjas av fienden och användas emot oss i form av politisk korrekthet och kulturmarxism. Vi måste slå vakt om våra goda sidor, men inte låta oss luras ned i verklighetsförnekelse, självhat och förnedring. Idahos etablissemang är ett praktexempel där de folkfientliga globalisterna har lyckas styra personer i maktpositioner som marionettdockor, utan att lyfta en hand – oavsett omständigheter så reagerar de automatiskt med att ta främlingens sida mot en folkfrände, i det här fallet en femårig utvecklingsstörd flicka.

Det militära skämtet ”om kartan inte stämmer med terrängen så är det kartan som gäller” brukar emellanåt appliceras på kulturmarxistiska resonemang. I det här fallet stämde inte brottet överens med hur Idahos etablissemang sålt in idén med invandring från tredje världen. Problemet är bara att det inte är möjligt att ändra uppfattning och samtidigt behålla sitt anseende i dessa kretsar, så för Idahos elit får nog kartan fortsätta att gälla, till dess att folket reser sig upp och byter ut dem.

Lyssna nedan när professor Kevin MadDonald gästar Red Ice Radio och diskuterar ursprunget till den nordeuropeiska patologiska altruismen:

Källor:
IDAHO GIRL’S REFUGEE SEX ATTACKERS WALK FREE?
TOWN WHERE MUSLIMS ASSAULTED 5-YEAR-OLD WANTS MORE REFUGEES


  • Publicerad:
    2017-06-08 19:27