INRIKES. I en artikel på Aftonbladet Debatt skriver Karin Olofsdotter, pastor i Falun, att hon vill att den svenska nationalsången ska ändras. Detta för att den ska bli mer ”inkluderande” för invandrare.

Nationalsången ska bli mer ”inkluderande” för invandrare, menar pastor Karin Olofsdotter.

Sveriges nationaldag, som infaller den 6 juni, närmar sig vilket innebär att även den svenska nationalsången snart ska sjungas. Den traditionella nationalsången tycks dock inte falla alla i smaken, allra minst hos den invandringsvurmande pastorn i Falun, Karin Olofsdotter, som menar att sången bör göras om.

Olofsdotter menar att sången borde bli ” mer inkluderande” och ” mindre bombastisk”. I en debattartikel i Aftonbladet skriver hon: ”Visst skulle det kännas bra med en nationalsång som är mer i takt med tiden, mindre bombastisk och mer inkluderande?

Enligt Olofsdotter fungerar den första versen i Sveriges nuvarande nationalsång men hon menar att den andra versen är ”hopplöst förlegad, storvulen och imperialistisk”. Vidare menar hon att sången borde växa vidare med den mångkulturella samhällsutvecklingen.

Idag lyder första versen i nationalsången:

Du tronar på minnen från fornstora dar, då ärat ditt namn flög över jorden”.

Olofsdotter vill att versen ska ändras om på följande sätt:

Du bär våra minnen, vår framtid, vårt nu, var än vi har rötter här på jorden.

Vidare vill Olofsdotter ändra om sluttexten ”jag vill leva jag vill dö i Norden” till ”jag vill leva, jag vill bo i Norden”. Detta då hon menar att de ändrade raderna skulle inkludera invandrare som kommit till Sverige och att det därmed skapar en behövlig ”samhörighetskänsla” i landet.

Leva och bo i stället för leva och dö. Människor är inte längre så stationära. Även svenskar arbetar och bosätter sig utomlands. Till och med för gott. Den här formuleringen är mindre statisk, vilket passar bra i våra dagar när människor flyttar runt i världen frivilligt och ofrivilligt”, skriver Olofsdotter.

Hon avslutar artikeln med följande:

Mot bakgrund av allt detta tycker jag att det är hög tid att skriva om Sveriges nationalsång!

Källa:
Alla ska med – skriv om nationalsången


  • Publicerad:
    2017-06-02 12:05