INRIKES. Enligt nya uppgifter finns flera tusen skäggbarn som går lösa i Sverige. Myndigheterna vet inte var de är.

Enligt en färsk undersökning som Dagens Nyheter gjort har hela 4 492 skäggbarn ”försvunnit” efter att de fått avslag på sina asylansökningar under de senaste fyra åren. Bara under årets första månader har 223 ”barn” försvunnit efter att de nekats asyl i Sverige.

Vart dessa så kallade barn befinner sig har myndigheterna ingen koll på. Inte heller har de några riktlinjer för hur de ska behandla de som försvinner under asylprocessen.

I slutet av 2017 kom Barnombudsmannen med en rapport som behandlade just försvunna ”flyktingbarn”. I rapporten gav man även förslag på hur problemet bör lösas. Nu visar det sig dock att inte ett enda av dessa förslag har undersökts närmare.

Källa:
Många barn försvinner i asylprocessen


  • Publicerad:
    2018-03-19 08:45