POLITIK. Med anledning av Nordiska motståndsrörelsens plakat med bilder på förbrytare vill nu Miljöpartiet se över vad de kallar hot mot journalister. 

Miljöpartiet vill lyfta frågan om hot mot journalister under de så kallade ”demokratisamtalen” som alla riksdagspartier förutom Sverigedemokraterna kommer att delta i.

— Vi vill att en särskild straffskärpningsgrund ska införas för hot, våld och trakasserier mot journalister, säger Miljöpartiets rättspolitiska talesperson Annika Hirvonen Falk.

Detta med anledning av de plakat på förbrytare som fanns med under Motståndsrörelsens demonstration i Göteborg. Miljöpartiet hänvisar till att hot mot journalister är ett ”hot mot demokratin”.

Källa:
Miljöpartiet: Skärp straffen för hot mot journalister


  • Publicerad:
    2017-10-09 18:30