INRIKES. Regeringen tillsätter en utredning för att ”väsentligt” skärpa straffen för våldtäkt.

Justitieminister Morgan Johansson (S) vill skärpa straffen för våldtäkt. Foto: Poltikerveckan Almedalen (CC BY-SA 2.0).

I maj 2018 röstade riksdagen igenom ett tillkännagivande där man krävde straffskärpning för flertalet brott, däribland våldtäkt som riksdagen menade borde ha tre års fängelse istället för två som maxstraff och införande av brottskategorin ”grovt sexuellt ofredande”. Sedan dess har det dock inte hänt mycket, vilket bland annat lett till hot från moderatledaren Ulf Kristersson att lagstifta om hårdare straff för våldtäkt över regeringens huvud.

Men nu har regeringen tillsatt en utredning som ska se över straffen för sexualbrott. Enligt justitieminister Morgan Johansson (S) handlar det framförallt om straffskärpning för våldtäkt.

— Mäns våld mot kvinnor är ett stort samhällsproblem som lite grann har kommit i skymundan av diskussionen om den organiserade kriminaliteten, säger Morgan Johansson till DN.

Enligt Johansson är utredningen inte bunden av riksdagens tillkännagivande från 2018, men menar att själva syftet med utredningen är att skärpa straffen. Det kan därmed bli tal om ännu hårdare maxstraff än tre års fängelse.

— Vi lämnar öppet för utredaren var han ska landa någonstans, men hela syftet är att det kommer att bli en väsentlig skärpning. Landar han högre får vi ta ställning till det, säger Morgan Johansson.

De låga straffen för våldtäkt motsvarar enligt Morgan Johansson inte samhällets syn på brottets allvarlighet.

— Det innebär inte bara att vi kan låsa in dem som begår brotten längre tid, det innebär också att synen i samhället på vad som är tillåtet och inte förändras. Lagstiftningen i sig blir förebyggande och avskräckande, säger justitieministern.

Utredningen överväger även riksdagens krav på införandet av brottsrubriceringen grovt sexuellt ofredande samt eventuella förändringar kring straff för sexualbrott på Internet.

— Vi ska till exempel klargöra vad som ska gälla om en person betalar för att en annan person ska förgripa sig på en tredje person på andra sidan jorden. Då ska man vara klar över att den person som har begärt det här straffas fullt ut för det brottet, säger Morgan Johansson.

Utredaren ska lämna sitt förslag senast den 31 mars 2021.

Källa:
Morgan Johansson: Vi vill höja straffet för våldtäkt rejält


  • Publicerad:
    2020-02-01 12:30