DET MÅNGKULTURELLA VÅLDET. I Sverige finns hundratals personer på fri fot som egentligen borde utvisats. De kan genom upprepade överklaganden till Migrationsverket och domstolar hålla sig kvar i landet, och begå nya brott.

Ivar Arpi kommenterade på Twitter. Skärmbild: Twitter.

Utvisningsdömda har inga svårigheter att stanna kvar i Sverige och begå nya brott. Det finns ett flertal exempel på hur våldsamma främlingar som egentligen skulle förpassats till sina hemländer istället var kvar i vårt land där de kunde våldta, begå terrorbrott och mörda.

Ett exempel på en rasfrämling som inte borde funnits i landet är den 34-årige somalier som våldtog en döende kvinna under september 2013. Expressen har granskat hans fall och sett hur de som dömts till utvisning enkelt kan smita undan detta genom att bolla runt med Migrationsverket och domstolar.

Runt 700 främlingar har de senaste åren varje år dömts till utvisning men det är bara en del som kan utvisas efter att de avtjänat sitt straff. Ofta finns det så kallade ”verkställighetshinder” som kan bero på att den dömde ”riskerar utsättas för våld eller tortyr i hemlandet”.

Det finns även andra anledningar till att en utvisningsdömd kan hålla sig kvar i Sverige.

Det beräknades i början av december finnas 706 utvisningsdömda kvar i Sverige. Av dessa sitter de flesta i fängelse, men åtminstone 261 av dem har avtjänat sina straff och borde därmed utvisas.

Siffran 261 är dock osäker, då gränspolisen vid polisens nationella operativa avdelning inte har någon kontroll på hur många som släppts ut från fängelset och vars utvisning ska verkställas. Osäkerheten beror på att den checkruta som ska klickas ur i polisens datasystem för att personen ska kunna utvisas, ofta ”glöms bort”.

I fallet med somaliern som våldtog en kvinna medan hon dog, så kom han till Sverige år 2007. Han hade fram till våldtäkten av den döende kvinnan hunnit begå ett fyrtiotal andra brott så som sexbrott, narkotikabrott och stölder samt ännu en brutal våldtäkt. År 2013 dömdes han för de båda hänsynslösa våldtäkterna och flera stölder till fem års fängelse och med förbud att återvända fram till december 2023.

Efter att fängelsestraffet avtjänats åberopade somaliern ”verkställighetshinder” vilket Migrationsverket fastslog inte stämde. Migrationsverkets beslut överklagades av våldtäktsmannen vilket gav honom ett tillfälligt uppehållstillstånd till juli 2017.

Under sommaren 2017 åberopade han på nytt ”verkställighetshinder” och begärde att Migrationsverket skulle upphäva utvisningen. I mars 2018 kom Migrationsverket igen fram till samma sak, att inga verkställighetshinder förelåg och att brottslingen skulle utvisas.

Detta beslut överklagades även det, till Migrationsdomstolen som lät Migrationsverket ännu en gång prova frågan. Migrationsverket beslutade i januari 2019 för tredje gången att det inte fanns något ”verkställighetshinder”.

Den somaliske våldtäktsmannen överklagade igen vilket denna gång avslogs och han utvisades till slut under sommaren 2019.

Polisen hade försökt ta mannen i förvar efter att han släppts från fängelset, men då det krävs ”synnerliga skäl” för att hålla någon i förvar någon längre tid fick han släppas efter tre veckor.

Detta resulterade i att somaliern kunde begå nya brott. Under sin tid i Sverige straffades han för sammanlagt 67 brott.

I augusti 2018 fanns det så skäl nog för att hålla mannen i förvar tills han i juli 2019 kunde utvisas till Mogadishu av en polis och två kriminalvårdare.

Källa:
Han våldtog medan kvinnan dog – höll sig undan utvisning


  • Publicerad:
    2019-12-14 14:50