INRIKES. Regeringen med justitieminister Morgan Johansson (S) i spetsen har lämnat ett lagförslag för remiss om straffskärpning för mord till Lagrådet. Tanken är att fler mördare ska dömas till livstidsstraff.

Justitieminister Morgan Johansson tror att skärpta straff kan avskräcka den som planerar att mörda.

Idag är utgångspunkten i lagen att de som döms för mord ska få 14 års fängelse och att straffet endast höjs ifall det finns försvårande omständigheter. Detta tycker regeringen är för lite och man har nu lämnat in ett lagförslag på remiss till Lagrådet, som syftar till att få allt fler mördare dömda till livstids fängelse.

— Mord är det svåraste brottet man kan begå. Det är oåterkalleligt, har det väl begåtts, så går det aldrig mer att ta tillbaka. Därför bör man också, enligt min uppfattning, i ökad utsträckning döma till det hårdaste straffet, vilket är livstids fängelse, säger justitieminister Morgan Johansson till Sveriges Radio

Enligt lagförslaget ska det i brottsbalken anges vissa omständigheter som gör att livstids fängelse ska dömas ut som standard. Morgan Johansson säger till P4 att det kan röra sig om att det föregåtts av noggrann planering, att det syftat till att dölja annan brottslighet, att brottet varit särskilt hänsynslöst eller att det inneburit ett svårt lidande för offret.

Justitieministern uppskattar att lagändringen skulle innebära att en majoritet av morden skulle ge livstids fängelse, istället för idag då omkring 30 procent av alla dömda mördare får livstid.

— Skälet till att vi gör den här uppräkningen är legalitetsskäl. Det ska stå klart både för gärningsman eller domstol vad det är som gäller och vilken typ av straff som ska dömas ut, säger han.

Källa:
Regeringen föreslår skärpt straff för mord


  • Publicerad:
    2019-04-25 09:00