MASSINVANDRING. Migrationsverket fattar numera beslut om att åldersbedöma så kallade ensamkommande barn. I flera solklara fall har nu vuxna ljugande män som påstår sig vara barn fått sin ålder justerad uppåt.

ensamkommande_flyktingbarn_baaarn_asyl_invandring_invandrare

Skäggbarnsbluffen är äntligen på väg att få ett slut?

Efter fjolårets vansinniga siffra på hela 35 000 ensamma unga män som kom till Sverige har nu Migrationsverket börjat att justera åldern i de fall den påstådda åldern verkligen inte kan stämma.

— Det är den asylsökande som har bevisbördan. När de inte kan göra sin ålder sannolik bedömer Migrationsverket dem som vuxna, säger Carl Bexelius, tillförordnad rättschef på Migrationsverket.

Under september och oktober i år har mer än ett tusen framförallt unga män fått sin ålder justerad uppåt eftersom den ålder de uppgav när de kom är bortom all rimlighet.

— Vi fattar betydligt fler beslut än vad vi gjorde i början av året, det är många av dem som gäller barn. I den prövningen kommer det vara ganska många som inte har gjort sin ålder sannolik, säger Bexelius.

I dagsläget kan Migrationsverkets handläggare bara utgå ifrån den asylsökandes egen historia och därefter göra en bedömning om hur trovärdig den är. Men under nästa år kommer Sverige att börja göra medicinska åldersbedömningar med hjälp av tand- och knäledsröntgen, vilket redan är praxis i andra länder som också belastas av lögnaktiga unga män från tredje världen.

Källa:
Många asylsökande får höjd ålder


  • Publicerad:
    2016-12-11 14:15