KRÖNIKA. Nordfront återpublicerar här en artikel från Informationskriget.se. Artikeln är en fortsättning på  ”Nej Metro, det handlar inte om tur, utan om kamp, arv och rätt” och behandlar de kristna korstågen och dess bakgrund. Artikeln behandlar även slavhandels historia samt den invasion som sköljer över Europa från främst muslimska länder.

korstag-sanningen-om-karstagen-010-fb-anpassad-mellan

De kristna korstågen var inte oprovocerade anfall, utan svaret på flera hundra år av arabiska angrepp mot Europa. Inte heller var den europeiska kolonialismen och slavhandeln den värsta, utan de arabiska motsvarigheterna var mycket mer omfattande och grymma, så var det även med den stora andel av slavhandeln som drevs av judiska slavhandlare. Vi som växer upp i västvärlden idag får dock inte lära oss någonting om dessa delar av historien, utan får tvärtom redan från tidig ålder höra att vi är och alltid har varit de allra värsta, vilket har skapat ett så kraftigt självhat inom oss européer att vi till och med har förlorat den mänskliga instinkten att försvara oss själva och våra samhällen. Nu pågår ännu ett invasionsförsök av Europa, det senaste under en mer än tusen år lång kampanj att ta över Europa. Det är maskerat som en flyktingkatastrof, men är inget annat än ett nytt invasionsförsök, möjliggjort av främlingar som har lyckats nästlat sig in i vår samhällstopp tillsammans med förrädare bland våra egna, som tillsammans har öppnat upp våra portar för fienden. Frågan som infinner sig är om det även denna gång finns tillräckligt många som ställer sig upp för att försvara Europa eller om vårt självhat blivit för stort och vår vilja att leva för liten?

Sanningen är att inget folk är så självkritiska som vi européer och de europeiska utvandrare som befolkar västvärlden. Vår självkritik har växt sig så stark att den oftast yttrar sig som ett rent självhat, vilket har gjort att vi västerlänningar, okunniga som vi generellt är om vår verkliga historia, tror att vi historiskt har varit den grymmaste och mest hänsynslösa av alla civilisationer. Vi tror t.ex helt felaktigt att de kristna korstågen var oprovocerade anfallskrig, att den europeiska slavhandeln var den värsta slavhandeln världen har skådat och att den europeiska kolonialismen var den värsta genom tiderna. Anledningen att vi tror på det här sättet är att vi västerlänningar är de enda som verkligen har tittat kritiskt på vår egen historia och känner skuld för sådant som har skett. Sanningen är dock den att andra civilisationer har varit mycket värre historiskt än vad vi européer har varit. Sanningen är att de kristna korstågen inleddes efter 400 år av arabiska/muslimsk expansion, erövring av europeiska områden, övertagande av tre av de fem största europeiska städerna i världen, muslimskt förtryck mot kristna, muslimska attacker mot Europa och mitt i ett läge när kristendomens starkaste fäste, Konstantinopel, höll på att falla. Sanningen är att arabisk slavhandel höll på mycket längre, var långt mer omfattande och grymmare än européernas motsvarighet. Sanningen är att den arabiska kolonialismen var mycket värre än den europeiska. Sanningen är att majoriteten av den slavhandel som världen idag tror att européer sysslade med egentligen utfördes av judar och att dessa ofta var mycket grymmare mot slavarna än vad européerna var.

Vidare var en stor andel av alla slavar genom historien vita. Nästan alla slavar i Europa var vita, majoriteten av alla slavar som fördes till Nordamerika av européerna var vita och ungefär en miljon européer kidnappades och såldes som slavar av muslimska slavskepp under århundradena från att islam uppstod fram till 1700-talet.

Här är Stefan Molyneuxs fascinerande filmklipp ”Sanningen om korstågen” som alla rekommenderas att se, där han går in på djupet gällande dessa frågor.

Faktum är att den europeiska kolonialismen, trots alla sina brister och grymheter, troligtvis gjorde mer gott än ont, eftersom européerna oftast förbättrade de samhällen som koloniserades. Ett faktum som alldeles för sällan blir nämnt är att det var den europeiska civilisationen, särskilt då engelsmännen, som faktiskt såg till att slavhandel blev förbjudet över hela världen. Inte heller finns det något annat civilisation i världen där folket är så fritt, så jämlikt och lever i sådant välstånd som i Europa och i västvärlden, vilket bevisas om och om igen i och med att det är just till västvärlden som de flesta människor i världen vill flytta och det är hit den absoluta majoriteten av all migration sker.

Många tror att européernas stora känsla för frihet, jämlikhet mellan könen, uppfinningsrikedom och uppåtsträvande, allt det som karaktäriserar Europa och västvärldens, är något som kommer från kristendomen med de värden och idéer som den förde med sig. Så är dock inte fallet, inget av detta kom från Mellanösternreligionen kristendomen, utan dessa europeiska styrkor var tvärtom något som kommer från det förkristna polyteistiska Europa, från de europeiska folken, där frihet, tolerans, ambition, samarbete, tradition, heder och ära var värden som stod främst. Sanningen är att dessa värden lyckades överleva trots kristendomens intåg med sina idéer om arvsynd, underkastelse, monoteism och envälden där ledarna ansågs styra över folket för att de var utvalda av gud. Kristendomen lyckades dock aldrig utplåna dessa ursprungliga europeiska värden från den europeiska folksjälen och med tiden blev det istället så att det var kristendomen som förändrades av européerna och blev något som var mindre dåligt än det fundamentalistiska och förtryckande religiösa system, så likt dagens islam, som det hade varit när det först kom till och tog över Europa. Detta är något som den intresserade kan läsa mer om i texten ”Asatro, frihet och jämlikhet – Europas sanna natur”.

Det är hög tid att vi européer och västerlänningar slutar upp med vårt självhat, att vi lär oss sanningen om historien och att vi börjar vara stolta för allt gott vi och våra förfäder har uträttat. Ja, vi har gjort en hel del som är dåligt, men vi har gjort ännu mer som är bra. I relation till andra mäktiga civilisationer så har den europeiska varit och är fortfarande den bästa.

Om vi européer inte slutar upp med att hata oss själva så kommer det snart att vara för sent för oss att rädda vår civilisation från undergång. En global elit som infiltrerat västvärldens ledarskikt arbetar hårt för att underblåsa det europeiska folkets självhat så att vi ska underlåta att försvara oss själva och våra samhällen när de sakta men säkert håller på att förstöras av den långsamma främlingsinvasion och islamisering av Europa som pågår genom den invandrings- och asylpolitik som samma globalister genom sin kontroll av västvärldens ledare har infört. Istället för att känna stolthet för våra samhällen och ha en naturlig instinkt att försvara dem så har självhatet fått oss att tappa modet, något som idag gör att vi bara låter allt ske, att vi redan har lagt oss ner för att dö.

Just nu pågår den senaste i raden av muslimska invasioner av Europa, möjliggjord av dolda främmande härskare som har nästlat sig in i våra samhällen och förrädare bland våra egna som tillsammans har öppnat upp portarna för fienden, men eftersom invasionen ser annorlunda ut den här gången så är det inte många som inser att det faktiskt är en invasion. Denna gång kommer inte fienden med vapen i hand och försöker besegra oss militärt, utan istället kommer migranter som påstås vara flyktingar, trots att den absoluta majoriteten inte är det, i ett försök att krossa oss genom att spela på våra skuldkänslor. Sakta gör massinvandringen och de nyanländas högre födelsetal att de blir fler och fler tills de en dag inom en rätt snar framtid kommer att vara fler än oss i våra egna europeiska hemländer som är några av de sista platserna på jorden där vita folk kan leva i egna samhällen.

Att de dolda främmande härskarna, som med målmedveten list under århundraden har nästlat in sig i våra samhällen och fått de flesta av vårt folk att tro att de tillhör oss, som har tagit över våra ekonomiska system och våra medier, har öppnar upp portarna för fienden är inte något som händer för första gången i historien. Att islam under nästan 800 års tid lyckades ta över Spanien berodde på att samma grupp, förrädarna innanför murarna, hade öppnat upp portarna för fienden. Först 1492, efter enorma uppoffringar, lyckades européerna återerövra Spanien. Om vi låter massinvandringen fortgå så står vi i värsta fall precis som dåtidens européer i Spanien inför en flera århundraden lång kamp för att återta förlorade områden och vill det sig riktigt illa så är det inte vi som står som segrare efter den kampen.

Gällande vad Stefan Molyneyx förklarar om att Europa genomförde korstågen som ett svar på muslimsk aggression så bekräftas detta i den utmärkta text ”Korstågen ‒ historia och historieskrivning: några klarlägganden” av professor Kjell O. Lejon från Linköpings universitet där han på ett utförligt sätt förklarar den historiska kontexten till korstågen.

Bill Warner har gjort ett filmklipp som på ett otroligt bra sätt illustrerar hur otroligt omfattande den muslimska världens attacker på Europa har varit under de ungefär 1 400 år som islam har existerat jämfört med de få attacker som den kristna världen utförde i Mellanöstern under korstågen. Islam har utkämpat 548 anfallskrig mot Europa under denna tidsrymd, medan kristendomen bara har utkämpat 16 anfallskrig mot Mellanöstern. När man ser detta så är det lätt att se att korstågen faktiskt inte var något annat än en del av ett försvarskrig mot ett otroligt aggressivt islam.

Som avslutning vill jag rekommendera ytterligare ett filmklipp vardera av Alex Jones, David Duke och Stefan Molyneux samt en hemsida av Dontell Jackson som jag anser är viktigt att folk tar del av.

Först ett filmklipp från Infowars som heter ”Origins of Slavery Revealed”, där Paul Joseph Watson och Alex Jones diskuterar Stefan Molyneux filmklipp ”Sanningen om korstågen”. I denna utmärkta diskussion nämner Alex Jones att det var de muslimska attackerna på Europa, som hade pågått under flera hundra år innan de kristna korstågen startade och lagt stora delar av Polen och hela Spanien under muslimsk kontroll, som fick européerna att bestämma sig för att slå tillbaks. Framförallt England och Frankrike, som i princip utgjordes av de vikingar som precis hade tagit över stora delar av Europa och övergått till kristendomen, mobiliserade gigantiska arméer som tågade ned, segrade och återtog stora delar av Europa och av de områden i Mellanöstern som tidigare varit kristna.

Sedan en hemsida av den svarte amerikanen Dontell Jackson som heter ”We Thought They Were White” där det berättas om den omfattande judiska slavhandeln i Nordamerika samt att många av slavägarna där själva var svarta.

Sedan ett filmklipp av David Duke där även han berättar om judarnas roll i slavhandeln genom historien, något som få känner till idag.

Och som avslutning ett filmklipp av Stefan Molyneux som också handlar om slaveriets historia.

Texten är tidigare publicerad på Informationskriget.se.


  • Publicerad:
    2017-01-29 09:00