Hoppa till huvudinnehåll

Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Don’t Make the White Kids Angry

Av Tobias Lindberg, 2017-01-10
informationskriget@protonmail.com

REVOLUTION. Något som ni i eliten som styr denna värld bör komma ihåg, ni som lägger under er allt mer resurser och makt, ni som förstör vår kultur genom införandet av kulturmarxism och politisk korrekthet och ni som driver på för allt mer globalisering och massinvandring, är detta…

dont-make-the-white-kids-angry-020

En del av er som läser detta kanske tolkar det här ovanför som någon slags hot, men det är det inte. Det är inget hot, ingen uppmaning till något, utan bara ett konstaterande. Det är nämligen så att ett folk bara tar en viss mängd skit innan det reser sig och vänder sig mot sina förtryckare.

Så till den globala eliten säger jag bara detta, fortsätt med det ni håller på med. Fortsätt att driva på för mer massinvandring till västvärlden för att utrota vårt folk. Fortsätt att förvanska nyhetssändningarna för att förvirra oss. Fortsätt med spridandet av degenererade värden för att förstöra vår kultur och minska vårt barnafödande. Fortsätt bara, så kommer ni snarare än ni inser stå framför en fiende mäktigare än något ni tidigare har mött.

Ingenting radikaliserar nämligen människor mer än att själva se och uppleva förändringar och förtryck. Allt fler svenskar och européer ser själva med egna ögon vad som sker, allt fler radikaliseras. När tillräckligt många har radikaliserats så kommer det att utlösa en ostoppbar kedjereaktion som drar med sig resten av folket på nolltid.

När en kritisk massa väl har uppnåtts kommer det stora flertalet, de som aldrig tidigare har intresserat sig frågor som dessa, att dra slutsatser, både av vår historia och av vår samtid, som få gör idag. Det som tidigare kunde ta år eller årtionden för människor att inse, kommer nu att ske på dagar, veckor och månader. Det som människor tidigare undvek att läsa och lära sig, kommer de nu ta del av och när det sker kommer de att genomskåda den falska historieskrivning de blivit matade med.

Punkten där denna kedjereaktion startas är snart nådd och när det sker kommer folket inse:

 • att de som ni hela tiden har pekat ut som onda egentligen var de som kämpade mot ondskan.
 • att det andra världskriget inte startades av de som sägs ha startat det, utan att det provocerades fram och startades av kommunister, sionister och globalister.
 • att de som anklagas för förintelsen är oskyldiga, eftersom de varken hade för avsikt att utföra ett folkmord eller någonsin utförde ett.
 • att den omtalade ”slutliga lösningen” aldrig handlade om att mörda några, utan om att de skulle utvisas ur landet.
 • att det aldrig fanns några förintelseläger, utan att det var koncentrations- och arbetsläger, precis sådana som bland andra England och USA använde sig av under kriget för till exempel tyskar och japaner som bodde i dessa länder.
 • att de bilder av högar med döda människor som vi alla har sett inte är bilder av offer för en förintelse, utan att det är bilder av offer för svält och sjukdomar under slutskedet av ett brutalt krig och att detta var något som drabbade såväl de som satt i koncentrations- och arbetsläger som resten av den tyska befolkningen.
 • att vittnesberättelserna om förintelsen består av missuppfattningar och lögner förstärkta av efterkrigspropaganda och personliga ekonomiska motiv.
 • att de erkännanden om förintelsen som finns framkom efter brutal tortyr och hot om att avrätta de anklagades familjer.
 • att talesättet, att segrarna skriver historien, är sanning och något man alltid måste ha i bakhuvudet när man bedömer historien.
 • att det var de onda krafterna, alltså globalisterna och kommunisterna, som vann den stora striden för drygt sjuttio år sedan och att det är samma krafter som styr vår värld än idag.

Filmer som ”The Greatest Story Never Told” och ”Hellstorm”. Dokumentärer som ifrågasätter ”förintelsen” och annat material som erbjuder en alternativ historieskrivning för 1900-talet jämfört med den som de styrande vill förmedla. Allt sådant kommer få folk att börja ifrågasätta och undersöka allt som de tidigare har fått lära sig och när det väl sker så kommer det inte dröja länge innan de förstår att de har blivit lurade av den styrande globala eliten.

Den här gången kommer det dock inte att bli som sist. Ni kommer inte lyckas att få europeiska brödrafolk att börja kriga mot varandra som förra gången. Vi européer kommer inte göra samma misstag en gång till. Engelsmän kommer inte gå i krig mot tyskar. De europeiska delarna av Ryssland kommer inte att ge sig på sina bröder i Europa. Europeiska amerikaner kommer inte att attackera de sina på andra sidan havet.

Det kommer inte att bli som sist eftersom informationen idag inte är lika kontrollerad som den var förr. Internet, alternativa medier och teknik som finns i var mans hand omöjliggör lögner som fungerade då. Sådant som de styrande tidigare kunde tysta ned eller förvränga som de önskade sprids idag på nolltid över världen.

Det kommer inte att bli som sist eftersom alla västerländska nationer idag utsätts för samma vansinniga program av politisk korrekthet, kulturmarxism och massinvandring. Olika europeiska folks insikter om den globala elitens lögner kommer inte att skilja sig åt lika drastiskt som förra gången eftersom vad ett folk råkar ut för idag även drabbar övriga. Sålunda kommer resningen denna gång, när den nu sker, omfatta en mycket större andel av Europas folk än senast och de övriga, de som inte reser sig, kommer att ha insett så pass mycket av sanningen att de i vart fall inte går på elitens uppmaningar om att vända sig mot sina egna.

Den här gången kommer Europas folk att enas och slänga av sig den svekfulla och i stor utsträckning främmande elit som har nästlat sig in i toppen av våra samhällen. Vi kommer att trycka tillbaks de kulturmarxistiska galenskaperna, återställa våra hemländer till hur de var innan massinvandringen, öppna upp frimurarlogerna för världens ögon och krossa det parasitära internationella banksystemet. Vi kommer ställa alla er som har gjort detta mot oss inför rätta och de som bedöms skyldiga kommer att straffas hårt.

När sedan den globala elitens styre är störtat så kommer vi att bygga våra samhällen som vi vill ha dem. Att vi kommer att besegra dem om vi bara lyckas att ena oss med varandra är givet. Det må vara så att vi, de olika europeiska folk som finns kvar idag, är de sista av ett stort antal vita folk som genom årtusendena har befolkat och dominerat stora delar av världen i en historia som i det mesta har hållits dold för oss. Det må vara så att många av de vita folk som tidigare har funnits på de flesta av världens kontinenter har upphört att existera till följd av massinvandring, krig och förföljelse. Det må vara att våra nutida europeiska samhällen befinner sig i en utsatt situation på grund av de enorma påfrestningarna från massinvandring och kulturmarxism. Fast trots allt detta så är vi, de europeiska folken, fortfarande de mäktigaste som någonsin har vandrat på denna jord. Vår teknik och vårt sätt att organisera våra samhällen används och efterapas av i praktiskt taget alla andra folk. Nästan allt som har byggts och som används av folk runt hela världen är skapat av oss européer. Nästan samtliga uppfinningar och framsteg under människans historia kan tillskrivas den vita rasen. Byggnaderna som människorna över nästan hela världen bor i, maskinerna som husen byggs av, bilarna de åker i, datorerna de använder, prylarna de har i sina hem och fabrikerna som bygger allt detta, allt kommer från våran civilisation och våra uppfinningar.

Om vi vita folk av idag bara enas, om vi européer bara undviker att slåss med varandra, så har den globala eliten inte en chans att behålla kontrollen över oss. Tyskarna lyckades nästan krossa globalisterna under andra världskriget, trots att de fick sina engelska, franska, ryska och amerikanska brodersfolk emot sig, folk som inte lyckades genomskåda den globala elitens lögner när lögnerna kom från dessa folks egna förrädiska ledare. Om tyskarna nästan lyckades besegra globalisterna när de för en gångs skull enades för en gemensam sak, trots att de fick nästan alla sina brodersfolk emot sig, tänk då vad vi skulle kunna göra om vi bara kunde undvika att gå emot varandra. Om detta skedde så skulle vi för första gången på väldigt länge kunna skapa våra egna öden.

De samhällen vi kommer att bygga den dag vi har slängt den globala eliten av våra ryggar kommer att vara sunda och bygga på hur den europeiska människan vill leva. Det kommer att vara samhällen för oss européer, inte för alla världens folk som de framställs att vara idag. I dessa samhällen kommer vi att leva i harmoni omgivna av våra egna. Vi kommer att sträva efter storhet och nya upptäckter, excellens och prestation kommer att hyllas, samtidigt som naturen och människan respekteras och de som har det svårt kommer att få stöd. Familjen, förfäder och traditioner kommer återigen att hedras och med detta kommer våra samhällen bli starkare. Grupper som inte är eller vill se sig som en del av våra samhällen kommer att få hjälpa att starta nya liv i andra delar av världen. Vi kommer att samarbeta och bedriva handel med andra folk, samtidigt som vi respektera deras rätt att bygga sina samhällen, sina kulturer och sina religioner på det sätt de vill. Vi vill inte skapa en värld där alla folk är och lever på samma sätt eller där andra folk tvingas att anpassa sig till oss, utan vi kommer att leva i fred med och respektera alla folk som gör på samma sätt mot oss.

Kärlek och omhändertagande för de egna är inte samma sak som hat mot andra.

Så fortsätt ni bara med vad ni håller på med, ni i den styrande globalistiska, marxistiska och sionistiska eliten, snart är gränsen nådd och när det sker så är det början på slutet för ert parasitära imperium och början på en framtid i frihet för alla oss andra.

Texten publicerades ursprungligen på Informationskriget.se


 • Publicerad:
  2017-01-10 21:11