GOTLAND. Rasfrämlingen Alexander Jamal har dömts till 16 års fängelse och livstids utvisning efter ett att ha bundit fast och strypt sin svenske älskare till döds.

Foto: Polisen. Montage: Nyheter Idag.

En rasfrämling vid namn Alexander Anders Mohammad Jamal (19910901-4713) dömdes nyligen för mord på en svensk bög från Gotland vid namn Håkan Pettersson, som han haft någon typ av sexuell relation med. Offret var en arbetslös man, vars intressen enligt ett uppräknande i domen begränsade sig till ”Pokemon Go”. Det nämns också att han led av ”vissa kroppsliga besvär” såsom ”fistlar, smärtor i analöppningen och svårigheter att sitta.”

Gärningsmannen träffade Pettersson första gången sommaren 2018, då han bodde i Jokkmokk. De två männen ska ha fått kontakt via Internet vilket resulterade i att Pettersson med hjälp av ekonomiskt bistånd från Jamal och en lokal präst kom att resa till Jokkmokk för att besöka Jamal. I utdrag från diverse chattkonversationer framgår att Jamal och Pettersson ska ha haft sex vid minst ett tillfälle och sedan fortsatt kontakten där Pettersson försökt vinna Jamals ”kärlek”, men blivit något kyligt avvisad.

Kontakten mellan de två männen ska dock ha fortsatt och i chattkonversationer framgår bland annat att de båda har ekonomiska bekymmer och försöker att ta lån. Jamal började också så småningom planera ett bröllop med en kvinna som han var förlovad med varvid Pettersson bland annat kom att antyda att han kanske skulle komma att berätta om deras homosexuella relation för den blivande bruden. Under de sista månaderna ska Jamal också ha flyttat in som inneboende hos den nu dödade bögen.

Jamal ska strax efter midnatt den 23 januari själv ha kontaktat polisen efter att han dödat Pettersson med motiveringen att han fått instruktioner av denne att göra så ifall han inte hört av honom före midnatt. Med polisen i luren ska han sedan ha gått in i lägenheten och skrikit när Petterssons döda kropp ”upptäcktes”. Med sig hade Jamal en bekant som under rättegången vittnade om att han upplevde att Jamal lurade med honom till brottsplatsen för att ha ett vittne med sig. Mannen ska utanför Petterssons lägenhet också ha konfronterat Jamal om saken och frågat om det är så att Jamal själv hade dödat Pettersson, något som Jamal dock förnekade.

Polisen kom senare till lägenheten och fann Pettersson död och bunden i sängen, med kläder på och liggandes på mage med ett snöre runt halsen. Det var också hällt mjölk över Petterssons kropp. Enligt den rättsmedicinska undersökningen dog Pettersson av strypning.

Jamal: ”En olyckshändelse under sexakt”
Inledningsvis förnekade Jamal att han överhuvudtaget varit i lägenheten kvällen då Pettersson mördades. Men konfronterad med DNA-bevis under förhör kom han tillslut att inte bara erkänna sin närvaro, utan även att han bragt sin svenske älskare om livet. Enligt Jamal var det en olyckshändelse då han på Petterssons instruktion ska ha ”våldtagit” honom med en löspenis genom att tejpa fast den homosexuelle gotlänningen i sängen och trä en snara runt hans hals.

Fallet tycks vara fullt med oklara omständigheter, bland annat flera röst- och textmeddelanden från Håkan Pettersson där denne påstår sig vara hotad och pressad på pengar av syrianer och ”maffian”. Dessa meddelanden har dock uteslutande skickats till Jamal och tingsrätten noterar bland annat ett videomeddelande som skickats till Jamal där Pettersson är gråtfärdig av rädsla samtidigt som han obekymrat skriver om ”Pokemon Go” till andra bekanta. Man har heller inte i övrigt funnit några belägg för att Pettersson ska ha varit hotad och vissa konversationer om hoten mellan männen tycks ha skett när de båda varit i Petterssons lägenhet tillsammans.

Pettersson ska dessutom själv ha köpt tejpen som han bundits med och det finns inga tecken på att han gjort motstånd. Inte heller visar den toxikologiska rapporten att han ska ha varit påverkad av alkohol, narkotika eller mediciner.

I domen skriver Gotlands tingsrätt:

Håkan Petterssons och Alexander Jamals diskussioner på sociala medier om maffia och hotfulla syrianska personer från Malmö, de filmsekvenser som Håkan Pettersson spelade in under morddagen uppenbarligen i samarbete med Alexander Jamal, de bådas ekonomiska problem och det att Håkan Pettersson åtminstone inledningsvis gick med på att bli tejpad i sängen, tyder på att de båda haft något sorts upplägg. Rimligen skulle ett sådant upplägg ha kunnat gå ut på att lösa de ekonomiska problem som båda hade men det är svårt att förstå hur detta skulle gå till.

Tingsrätten har dock uteslutit Jamals förklaring om att Pettersson dog av en olyckshändelse under en sexakt. Bland annat eftersom Pettersson hade sina kläder på sig samt att sängen fortfarande var bäddad och helt i ordning. Dessutom ska Jamal ha försökt att smuggla ut meddelanden ur häktet där han ber om att få alibi för tidpunkten för Petterssons död.

Vidare skriver tingsrätten:

Utredningen visar att Alexander Jamal efter händelsen uppträdde till synes obekymrat när han handlade med sin fästmö och blivande svärmor, när han tog kontakt med [en kamrat] och under färden i polisbilen tillbaka till Klintehamn efter det att Håkan Pettersson hade hittats. I viss mån kan det sägas tala för att han dödat Håkan Pettersson. Detsamma gäller den omständigheten att sättet som snöret knöts enligt åklagaren liknar en sorts knut som brukade användas av maffian på 1980-talet.

Man tror att Jamal dödade Pettersson delvis på grund av hotet om att Pettersson skulle berätta om deras sexuella relation för hans familj och blivande fru och delvis på grund av att han var skyldig Pettersson pengar.

”Konverterade” till kristendom – fick permanent uppehållstillstånd
Det framkommer i domen att Alexander Jamal kom till Sverige under hösten 2014 och sökte asyl i egenskap av ”flykting” från Libyen. I maj 2016 beviljades han permanent uppehållstillstånd med motiveringen att han konverterat till kristendomen, något som är förbjudet för muslimer att göra enligt Sharia.

Under utredningen har det dock framkommit att Jamal fortsatt att praktisera islam och den kamrat som han tog med sig till Petterssons lägenhet för att ”upptäcka” dennes lik har bland annat vittnat om Jamals muslimska religiositet, samt att de båda lyssnade på Koranen som ljudbok i bilen på vägen dit. Att Jamal praktiserar islam har också bekräftats av personer i hans omgivning, även om han också låtit döpa sig. I häktet ska han också ha läst Koranen snarare än bibeln.

I förundersökningen framkommer också att Alexander Jamal i arabiska kretsar fortfarande är känd under sitt muslimska namn Mohammed. I ett förhör beskriver han sig också som praktiserande muslim som ber fem gånger om dagen.

Då han tycks ha pressats i religionsfrågan under rättegången hävdar han dock att han praktiserar båda religionerna, något som dock beskrivs som högst osannolikt av Edward Grutzky som vittnade i egenskap av expert från polisen med kunskap om Mellanösterns andlighet och hederskultur.

— Att lämna den rätta tron, att begå apostasi, är inom islam och alla rättsskolor och olika tolkningar ett brott mot gud och straffas med döden.

i Grutzkys vittnesmål framkommer det även att det åtminstone sedan 2013 har noterats ett stort antal konverteringar från islam till kristendom bland asylsökande som polisen misstänker har skett för att lura asylprocessen och skapa en artificiell hotbild i hemlandet som omöjliggör återsändning.

Familjen vittnar dock i rättegången om att Jamal både är kristen och muslim och hävdar att det inte är några problem eftersom ”vi alla är bröder”. Men polisens sakkunnige menar att det troligtvis handlar om ”taqqiyya”, som ger muslimer rätt att ljuga i en nödsituation.

– [Jamal] kan ha sagt till [sin familj] att han berättat för alla att han är kristen bara för att han ska kunna få stanna. Detta skulle inte få några konsekvenser för honom, vittnar den sakkunnige.

Grutsky påpekar också att det inom islam inte är tillåtet för muslimska kvinnor att gifta sig med kristna män. Det äktenskap som Jamal sedermera kom att inleda med en muslimsk kvinna föregicks dessutom av omfattande förhandlingar mellan de båda respektive familjerna, med bland annat hemgift i form av en stor summa pengar. Att Jamal under dessa omständigheter, som kristen, skulle få tillåtelse av sin hustrus muslimska familj att gifta sig med henne framstår därmed som oerhört osannolikt.

Tingsrätten uttrycker i sin dom vissa tveksamheter kring uppriktigheten i Alexander Jamals konvertering till kristendom, men menar sig inte kunna utreda frågan helt. Den förföljelse som han eventuellt kan komma att utsättas för i Libyen i egenskap av konvertit från islam uppväger dock, menar tingsrätten, inte den fara som det skulle innebära att ha kvar honom i Sverige varför man alltså dömer honom till livstids utvisning efter avtjänat straff.

Ifall det vid Jamals frigivning fortsatt är riskabelt för muslimer som konverterat till kristendom att vistas i Libyien kommer dock utvisningen med största sannolikhet inte att kunna verkställas, då svensk lag förbjuder det.

Alexander Jamal får trots detta en viss strafflindring på grund av utvisningsbeslutet då tingsrätten anser att straffvärdet normalt är 18 års fängelse. Åklagaren yrkade på livstids fängelse, men tingsrätten anser inte det bevisat att mordet var så planlagt och uträknande eller att offrets lidande var så stort att lagens strängaste straff skulle komma på fråga.

Källa:
Gotlands tingsrätt: Mål nr B 86-20


  • Publicerad:
    2020-07-22 11:19