FOLKUTBYTET. Expos grundare, Tobias Hübinette, bekräftar pågående folkutbyte med siffror från SCB.

Den antivita koreanen Tobias Hübinette har skrivit en artikel på sin webbsida där han tar upp statistik om folkutbytet. Hübinette beskriver folk med utomeuropeisk bakgrund som “Sveriges framtid”.

Hübinette hänvisar till Statistiska centralbyrån (SCB) som i en rapport säger att Sveriges befolkning kan nå 11 miljoner invånare vid 2029. Detta på grund av den utomeuropeiska invandringen.

Vidare presenterar Hübinette i artikeln att 55 procent av invånarna mellan 25 och 64 år kommer att ha utländsk bakgrund vid 2029.

Hübinette medger att inrikes födda inom den aktuella åldersgruppen kommer att minska i antal. Inrikes födda kvinnor föder i genomsnitt 1,62 barn medan kvinnor med “bakgrund utanför Europa” i genomsnitt föder mellan 2,13 och 2,95 barn. Omkring 45 procent av alla barn som föddes i Sverige under 2019 hade minst en utländsk förälder.

År 2045 förväntas 50-55 procent av Sveriges invånare ha utländsk bakgrund. År 2070 förväntas 60 procent av invånarna över 65 år att ha utländsk bakgrund.

Tidningen Expo hävdar att befolkningsutbytet är en myt som Nordiska motståndsrörelsen och andra grupper sprider, men nu bekräftas detta ännu en gång av en person som inte kan anklagas för att ha en nationalistisk agenda.

Den tidigare AFA:iten Hübinette har uttalat sig på följande vis om vita människor:

Att känna eller t.o.m. tycka att den vita rasen är underlägsen på alla upptänkliga plan är naturligt med tanke på dess historia och nuvarande handlingar. Låt den vita rasens västerland gå under i blod och lidande. Leve det mångkulturella, rasblandade och klasslösa ekologiska samhället! Leve anarkin!


  • Publicerad:
    2020-04-10 14:30