INRIKES. Ett beslut har kommit från Vetenskapsrådet om att åtskilliga miljoner ska läggas på forskning om ”rasism”. 126 av 1 098 ansökningar har beviljats bidrag och en av dessa bidragstagare är Expo-grundaren Tobias Hübinette.

tobias hübinette

Vetenskapsrådet har beslutat att bevilja 126 av 1 098 ansökningar om bidrag inom humaniora och samhällsvetenskap. Den sammanlagda summan som kommer att delas ut är sammanlagt nästan 548 miljoner skattekronor. Flera av projekten är öronmärkta för forskning om ”rasism”. En av dessa bidragstagare är Expo-grundaren Tobias Hübinette som tidigare i intervjuer har sagt att ”den vita rasen är underlägsen” och att ”västerlandet ska gå under i blod och lidande”.

Hübinette har beviljats 1,8 miljoner kronor för att forska inom ramen för temat ”Att rasialisera Sverige: Berättelser om en ny svenskhet”.

En annan som också beviljats bidrag för att forska om så kallad rasism är Mattias Gardell som tilldelats 3 miljoner kronor för projektet ”Arga vita män? En studie av våldsbejakande rasism, korrelationen mellan organiserad och oorganiserad våldsbrottslighet och ultranationalismens affektiva dimensioner”.

Gardells fru, Edda Manga, beviljades en summa på 5 miljoner kronor som ska användas till att ta reda på hur man kan hitta ”metoder att mäta diskriminering”.

Terrorismforskaren Magnus Ranstorp är en av dem som är kritisk till att flera vänsterextremister beviljats bidrag. På sin Twitter kommenterade han bidragshanteringen på följande sarkastiska sätt: ”Gratulerar regering till att cementerna identitetspolitik inom forskning. 65 miljoner till rasismforskning”.

Vidare konstaterade Ranstorp att bidrag till forskning om bland annat islamism uteblivit. Han skriver: ”Inga medel till projekt om takfirism eller islamism. Jo, ett som ifrågasätter radikalisering & våldsbejakande extremism i offentlig diskurs”.

Huvudsekreteraren inom humaniora och samhällsvetenskap på Vetenskapsrådet, Kerstin Sahlin, kommenterar bidragen på följande sätt:

— Det fria projektbidraget bidrar till att stärka forskningen inom en rad områden. Vi påminns om forskares och forskningens centrala roll för för att läsa av och förklara samhällets, människors och kulturers aktuella problem och hanteringen av dessa samtidigt som de fria projekten ökar den grundläggande kunskapen.

Källor:
Bidragsbeslut utbildningsvetenskap 2016
Bidragsbeslut humaniora och samhällsvetenskap


  • Publicerad:
    2016-11-08 08:25