RASKAMP. Rasforskaren Tobias Hübinette har lyft fram svenska kvinnors historiska kamp mot rasfrämlingar, något som föranledde en offentlig inbjudan till Radio Nordfront av programledaren Simon Holmqvist.

Den från den koreanska halvön adopterade rasforskaren Tobias Hübinette har återigen givit sin syn på etniska konflikter och raskamp på Twitter.

Den här gången handlar det om hur den svenska kvinnorörelsen för 100 år sedan protesterade mot ”rasblandning och mot att icke-vita män och soldater besudlade Europas och Tysklands jord”.

Hübinette skriver mer ingående på sin blogg om hur 49 kvinnoorganisationer och religiösa föreningar – inklusive Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet och socialdemokraternas kvinnoförbund – 1920 samlade in 50 000 namnunderskrifter för att protestera mot ickevita soldaters uppehälle på europeisk mark.

De ickevita soldaterna var i tjänst åt Frankrike och stationerade i Tysklands Ruhr-område, som sedan Versailles-”freden” var ockuperat av första världskrigets segrare. Hübinette beskriver soldaterna såsom kommande från ”franska Västafrika, Nordafrika och Indokina, d v s senegaleser, berber, araber, vietnameser och kambodjaner”.

De svenska kvinnornas krav skickades till den svenska regeringen och sedermera även till FN-föregångaren Nationernas förbund.

”[…] kravet var att de vita s k germanska eller ariska kvinnorna skulle fredas från de icke-vita männen från Franska imperiets kolonier”, skriver Hübinette.

Han hävdar vidare att svenska kvinnor enligt undersökningar var mer negativa mot rasblandning än svenska män ända in på 60-talet, men under 70-talet när invandringen intensifierades ska männen ha tagit över rollen som främsta invandringskritiker i landet.

Antirasistens uppslag har fått flera intressanta reaktioner på Twitter.

Användaren ”Mr. Speeder” tyckte även att Tobias Hübinette skulle medverka i ett kommande avsnitt av Radio Nordfront.

Enligt en demokratisk undersökning vill nästan alla att den rasforskande före detta AFA:iten ska delta.

Även Radio Nordfronts programledare Simon Holmqvist ställer sig positiv till idén.

Nordfront har varit i kontakt med Holmqvist, som kommenterar saken på följande vis:

— Det vore intressant att höra Hübinette berätta om hur hans intresse för rasfrågan har utvecklats utifrån ett vänsterextremt perspektiv, men även om hans syn på ras överhuvudtaget. Såsom han skriver om ras låter det som att han ser på ras ur ett biologiskt perspektiv och inte som en ”social konstruktion” som brukar vara standard bland vänstertomtar som intresserar sig för så kallad postkoloniala perspektiv och annat flum.

Huruvida det kommer att gå att påverka honom att medverka eller inte återstår att se. Det är dock tillåtet att rösta i Speeders omröstning samt uppmana Hübinette till att delta.


  • Publicerad:
    2020-05-05 18:30