FEMINISM. En ledare i Aftonbladet hyllar ”sojamän” framför ”machomän”. Men den föreskrivna rollen som stympad man visar sig vara dolt rasligt kodad.

Så kallade sojapojkar är det feministiska mansidealet – men endast för vita män. Foto: Facebook.

Artikeln har rubriken ”Sojamännen är framtiden” och underrubriken ”Machomännens sista tid äntligen här”.

Ledarskribenten Jenny Wennberg förklarar att begreppet ”sojapojke” i ”högerextrema och konservativa kretsar” blivit ett skällsord för en man som inte är ”aggressiv” men däremot företrädesvis är ”feminist” och som är ”ointresserad av traditionellt kodade fritidssysslor”.

Wennberg menar att ”sojamannen” är ”machomannens” ultimata antites:

  • ”Machomannen” kan alltså hysa vrede och uttrycka den.
  • Han omfattar inte ett självhat i form av en ideologi som önskar utplåna hans kön.
  • Inte heller ser han sig tvingad att förneka sin naturgivna fallenhet för sysslor kodade i enlighet med hans natur.

Inga icke-vita sojapojkar
För Wennberg liksom för andra feminister, vänsterliberaler och kulturmarxister är mansidealet officiellt den stympade självförnekande mannen som förnekar sin biologi och har berövats sin maskulinitet.

Det största problemet med detta mansideal är hyckleriet hos dess förespråkare. Rollen som stympad man är nämligen i det fördolda etniskt eller rasmässigt kodad. Den avsedd för vita män.

Detta framgår i beskrivningen av den ”giftiga maskulinitet” som ”machomannen” uppges besitta och ”sojamannen” sakna.

Wennberg ger som exempel på ”giftig maskulinitet” bland annat skjutningar, diskriminering av och våld mot kvinnor.

Den senaste tidens omtalade våldshandlingar begångna av icke-vita män mot vita män och kvinnor i Sverige är enligt de förekommande definitionerna solklara uttryck för så kallad giftig maskulinitet:

  • En vit ung kvinna halshuggs av sin rasfrämmande pojkvän därför att hon vill avsluta sin relation till honom.
  • En vit ung man knivhuggs till döds av en rasfrämmande man när han försöker förhindra denna från att våldta den unge mannens väninna. Kvinnan våldtas sedan av den rasfrämmande mannen.
  • En kvinna knivhuggs i hjärtat av en ung rasfrämmande man därför hon vägrar lämna ifrån sig sin mobiltelefon. Kvinnan avlider senare av sina skador.

Dessa tre fall har dock konsekvent tigits ihjäl av feminister, vänsterliberaler och kulturmarxister trots att det i  samtliga fall finns kvinnliga brottsoffer, vilka dessa grupper uppger sig vilja försvara och trots att samtliga förövare uppvisar tydliga tecken på det feministerna kallar ”giftig maskulinitet”, vilket man säger sig förkasta.

Men brottsoffren tillhör inte den grupp som ”sojamannens” förespråkare värnar om – de är vita kvinnor, samt i ett fall en vit man.

Och förövarna tillhör inte den grupp mot vilken man riktar sitt hat – de är icke-vita män.

Inte ens vänsterkvinnor attraheras av stympade män
Den enda sortens kommentarer om de här händelserna som kommit från feminister, vänsterliberaler och kulturmarxister har därför rört sig om en oro för att dessa händelser riskerar ta udden av hatet riktat mot vita västerländska män.

Wennbergs inlägg har dock inte passerat okommenterat. I Nyheter Idag skriver Emmie Mikaelsson från Konservativa Förbundet att tanken om en stympad man faktiskt inte alls framstår som attraktiv för de flesta kvinnor.

Snarare utgör den ett hypotetiskt önsketänkande hos vissa feminister, menar hon. Hon skriver:

Varken jag eller kvinnor jag känner attraheras av ”sojamän”. Sorry , machomannen här för att stanna.

Mikaelsson tillskriver den traditionella mansrollen egenskaper som bestämdhet, starka åsikter, sanningsenlighet, självförtroende, ryggrad och avsaknad av konflikträdsla.

Och hon ser det som fullkomligt vansinne att önska utplåna dessa ”underbara aspekter av manligheten” med hänvisning till ett eventuellt destruktivt beteende hos vissa individer.

Vad Mikaelsson dock missar är det faktum att inte heller feministerna, vänsterliberalerna eller kulturmarxisterna attraheras till stympade män.

Deras fallenhet verka inte styras så mycket av attraktion som av avståndstagande och inte så mycket av könstänkande som av ett förnekat rastänkande.


  • Publicerad:
    2020-06-05 19:10