SJÄLVHATANDE VITA. Vita kulturmarxister uppmärksammas på Twitter när de piskar sig själva rena från ”vit skuld”. I Kina kallas vita självhatare för baizuo, en term som lanseras alltmer i USA.

Klicka på bilden för att se videon på Twitter.

Kinesen Ian Miles Cheong har på Twitter återpostat en video som visar hur självhatande vita kulturmarxister som stödjer Black Lives Matter låter sig bli piskade på ryggen.

Piskskadorna liknar föreställningar om hur slavar i Amerika piskades av sina slavägare – som ofta var judar.

De vita piskar därmed sig själva för att renas från sin ”vita skuld”.

Skyltar hålls upp med texter som bland annat bjuder ut de piskade vita slavarna till försäljning.

Flera afrikaner i närheten reagerar med fasa och ber de vita självhatarna att inte bete sig på det sätt de gör.

Det syns inte i videon att de verkligen låter sig piskas. Om skadorna bara är teatersmink, är det väl utfört.

Baizuo
Cheong upplyser sina följare om det kinesiska begreppet baizuo. Ordet betecknar en naiv västerländsk välutbildad person som förespråkar fred och jämlikhet enbart i syfte att tillfredsställa sin egen känsla av att vara moraliskt överlägsen.

En baizuo bryr sig endast om frågor som invandring, minoriteter, HBTQP och miljön eller klimatet.

Samtidigt är baizuos besatta av att vara politiskt korrekta och följsamma till den grad att de anammar bakåtsträvande muslimska värderingar för mångkulturens skull.

Kineser betraktar baizuos som okunniga och arroganta västerlänningar som tycker synd om resten av världen och tror att de är världens frälsare.

Kontot Patriot, också på Twitter, påpekar att kunskaperna om den historiska slavhandeln är mycket bristfällig hos de flesta människor.

Förutom att slavhandeln i västvärlden var en judisk företagsverksamhet, såldes långt fler vita slavar till svarta slavägare i Nordafrika – men under en mycket längre tidsperiod – än vad svarta afrikanska slavar någonsin såldes till Amerika.

Om detta har bland andra Larry Elder skrivit i februari i den kanadensiska tidningen Toronto Sun, vilket Patriot lyfter fram.

”Några” har därmed skrivit om historien – eller presenterar den på ett förljuget sätt via sina kontrollerade massmedier och sin filmindustri – för att driva en för dem opportun politik.


  • Publicerad:
    2020-06-24 11:34