JUDISK MAKT. Judiska organisationer och synagogor stöder entydigt den judiskt skapade rörelsen Black Lives Matter.

Bild: David Pakman/Youtube.

Under de senaste månaderna har den judiskt skapade och finansierade rörelsen Black Lives Matter (BLM) orsakat kravaller i många västländer.

Nu har över 400 judiska organisationer och synagogor i USA gemensamt undertecknat ett brev som försäkrar att de entydigt stöder den judiska svart makt-organisationen BLM, rapporterar Jewish Telegraph Agency (JTA).

Brevet initierades av en löst sammansatt grupp bestående av judiska aktivister från många olika intressesfärer – med olika politiska, religiösa och rasliga ”identiteter” och bärare av ”varierande genusidentiteter”.

Listan med signaturer – från små församlingar till stora judiska lobbyorganisationer – representerar miljontals judar i USA, meddelar de ansvariga för det öppna brevet.

Vi stödjer den svart-ledda [sic] rörelsen i detta land och begär ansvarsutkrävande och transparens från regering och polisväsende”, står det i brevet.

Judarna har uppvisat en enorm mobiliseringsförmåga och vilja till samarbete och samverkan, då brevet signerades av hundratals judar inom loppet av 24 timmar.

Vi vet att frihet och trygghet för vem som helst av oss är beroende av friheten och tryggheten för oss alla. När politiker attackerar judar och skyller problem på oss, leder det omedelbart till våld som riktas mot oss. När svarta rörelser undermineras leder det till mer våld mot svarta människor, inklusive svarta judar.

Brevet kallar BLM för dagens medborgarrättsrörelse i USA.

När vi judar samverkar med våra grannar över rasgränser och religiösa meningsskiljaktigheter, som vi har gjort tidigare i historien, kan vi skydda varandra och bygga den framtid av frihet och trygghet som vi alla är värda.

Vilken rastillhörighet ”politiker” i USA som kritiserar judar har, anges inte i brevet. JTA rapporterar heller inte om vem som är den primära adressaten för brevet.


  • Publicerad:
    2020-07-01 19:30