INRIKES. Black Lives Matter får motta 2020 års Olof Palmes pris. Som motivering anges bland annat att den antivita rörelsen synliggjort ”den afro-amerikanska minoritetens utsatthet, smärta och vrede över att inte värderas lika med människor som har annan hudfärg”.

Bilder från Portland, Baltimore och Chicago, som var några städer att drabbas av BLM-rörelsens framfart förra sommaren. Montage: Youtube.

Olof Palmepriset för 2020 går till den antivita svartmaktrörelsen Black Lives Matter (BLM), skriver Expressen.

Som motivering anger Olof Palmes minnesfond följande:

Black Lives Matter Global Network Foundation verkar för fredlig civil olydnad mot polisbrutalitet och rasistiskt våld över hela världen. BLM-rörelsen i vid mening har på ett unikt sätt synliggjort den afro-amerikanska minoritetens utsatthet, smärta och vrede över att inte värderas lika med människor som har annan hudfärg.

Organisationen grundades 2013 av Patrisse Cullors, Alicia Garza, och Opal Tometi.

BLM åstadkom förra sommaren ett stort antal upplopp i amerikanska städer där stadskärnor plundrades och brändes och tiotals människor dog, något som i medströmsmedia benämndes ”huvudsakligen fridsamma protester”.

Som Nordfront tidigare uppmärksammat har en av medgrundarna till BLM:s Torontoavdelning, Yusra Khagali, uttalat att vita är en ”genetisk defekt” som lätt skulle kunna utrotas av de svarta ”om de bara hade makten att göra det”.

Palmepriset består av ett diplom och 100 000 dollar, som varje år delas ut för särskilt betydande insatser i Palmes anda. Priset skapades 1987 av Socialdemokraterna och Olof Palmes familj för att hedra Palmes minne.

Det var under Palmes regim som Sveriges riksdag 1975 enhälligt fattade beslutet att göra Sverige till en mångkultur.

 


  • Publicerad:
    2021-01-29 16:00