VITT SJÄLVHAT. Vit underdånighet inför den svarta ”godheten” ger splittrade kommentarer på sociala medier.

Lokala vita boende i Cary, North Carolina, deltog på söndagen i en gående bönemeditation för George Floyd, som rapporterats ha dött i vita polismäns förvar i slutet av maj.

De vita människorna tvättade fötterna på svarta kristna pastorer under en bönestund för Floyd. Att tvätta fötterna på ”socialt utstötta” är en handling som beskrivs i de kristnas Bibel.

I detta fall är det alltså de svarta kyrkliga ledarna som spelar rollen av ”utstötta” i den svarte brottslingen George Floyds ställe.

Den religiösa ritualen anordnades av de svarta pastorerna Faith och Soboma Wokoma i Cary, och evenemanget har mötts av delade åsikter på sociala medier.

Black Lives Matter (BLM) demonstranter höll först en åtta minuter och 46 sekunder lång tystnad för att markera den tid som Floyd rapporterats ha haft ett knä tryckt mot sin hals.

Har ingenting med rasernas förbrödring att göra
Foton från evenemanget verkar föreställa grupper av vita polismän och andra vita människor som knäböjer inför en grupp svarta präster och tvättar prästernas fötter med vatten från hinkar, enligt kristen religiös tradition.

Många kommentatorer i sociala medier har enligt RT News upprört reagerat på att Jesus ödmjuka handling perverterats i detta raspolitiska evenemang. ”Detta”, skriver flera, ”är inte fråga om ödmjukhet, utan om självförnedring och underkastelse av masspsykos och hjärntvätt”.

Andra skriver dock att handlingen att tvätta en annan människas fötter – oftast en socialt lägre stående person – är en traditionellt nedärvd kristen praxis i många länder, och även något som påven symboliskt gör då och då, exempelvis när han tvättade ”flyktingars” fötter 2016 som ett led i FN:s migrationsagenda.


  • Publicerad:
    2020-06-08 16:30