OFFERMENTALITET. Familjen till den kriminelle narkomanen Floyd, som smittad av covid-19 och hög på fentanyl avled efter att ha försökt ta sig loss under ett polisingripande – tilldelas nu 27 miljoner dollar.

Minneapolis stadsfullmäktige har beslutat betala 27 miljoner dollar – motsvarande en kvarts miljard kronor – i skadestånd till framlidne George Floyds familj.

Floyd, som sjuk och kraftigt narkotikapåverkad avled efter att ha försökt slå sig fri vid ett polisingripande i Minneapolis 25 maj 2020, var en flerfaldigt dömd våldsbrottsling och narkoman.

Han var vid tillfället för det omtalade polisingripandet i Minneapolis smittad av Covid-19 och hade just tagit en överdos av fentanyl – två faktorer som kraftigt bidrog till den andnöd som ledde till hans död, vilken inföll efter – inte under – hans sammandrabbning med poliserna.

Mainstreammedier och antivita politiker har i alternativa medier och på sociala medier anklagats för att efter Floyds död ha bedrivit en systematisk hetskampanj, där poliserna som grep honom den där majdagen beskrivits som bestialiska och bigotta mördare, medan Floyd förklarats skuldfri.

Washington Post hänvisar till statistik över skadestånd utbetalat för dödsfall vid polisingripanden i Minneapolis, när man hävdar att den summa som nu utbetalats till familjen Floyd är den största i stadens historia som någonsin tillfallit anhöriga i den här typen av sammanhang.

Den övertrumfar till och med de tjugo miljoner dollar som 2019 utbetalades till Justine Damonds efterlevande. Damon avled 2017 efter att ha skjutits av poliser.


  • Publicerad:
    2021-03-13 20:00