DET SVARTA VÅLDET I USA. Dominansvåld där afrikaner tvingar vita på knä för att be om ursäkt för ”sitt vita privilegium” blir virala videor på nätet.

Efter den senaste tidens omfattande raskravaller i USA har många manifestationer organiserats till stöd för afrikanernas situation i landet. Politiker, kändisar och storföretag passar på att marknadsföra sig genom att på olika sätt signalerat att de stöder de svartas pågående ”befrielsekamp” och rasupplopp.

I evenemang bestående av två grupper, svarta respektive vita, faller de vita på knä framför sin utnämnda svarta överhöghet och ber om ursäkt för sitt ”vita privilegium” och flera ”århundraden av vitt förtryck mot svarta”.

Vita förmås på detta sätt kyssa sina svarta herrars skor och sträcka upp armarna i gester som visar att de ger upp sitt ”förtryck” och ber om ursäkt för det.

Även händelser där dominans med krav på att vita ska underkasta sig den svarta afrikanens order att knäfalla inför honom filmas och sprids på nätet.

Följande video spelades in av afrikanen Smooth Sanchez som säger sig tillhöra den judiska organisationen Black lives matter.

Smooth Sanchez gör liveströmningar i på gatorna i New York där han kontaktar vita människor, ofta kvinnor, och ”utmanar” dem att böja knä inför honom i en ursäkt för den vita rasismen och poliskårens våld mot svarta.

Det är i flera fall oklart om dessa underkastelsescener utspelar sig med hot om våld om den vite inte lyder, eller om de vitas självförakt och rädsla gör att de lyder, medvetna om det omfattande våld som afrikaner i USA har visat sig snara att utöva.

Kommentarer på sociala medier är huvudsakligen delade i två läger: De som visar sin sympati med de vitas stöd för det svarta privilegiet att uttrycka antivit rasism, samt de som som finner trenden motbjudande.

Vissa noterar att det otänkbart att få se motsatsen utspela sig: Svarta som knäböjer inför vita för att be om förlåtelse för det omfattande svarta våldet i landet.

Statistik från 2013 som visar att afrikaner är extremt överrepresenterade i att utöva våld. Inte bara mot vita, utan mot alla raser, inklusive sin egen.


  • Publicerad:
    2020-06-03 08:10