Hoppa till huvudinnehåll

Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Ny högskolekurs om rasstudier vid Karlstads universitet

Av Redaktionen, 2020-04-26
redaktionen@nordfront.se

RASFRÅGAN. Höstterminen 2020 lanseras den nya högskolekursen ”Feministisk postkolonialism och kritiska rasstudier” vid Karlstads universitet. En av de som undervisar är Tobias Hübinette. 

Skärmbild: Kau.se

Till hösten lanseras högskolekursen ”Feministisk postkolonialism och kritiska rasstudier” vid Karlstads universitet. Expogrundaren Tobias Hübinette skriver med stolthet och glädje att han kommer att få undervisa i den nya kursen, som alltså är världens första högskolekurs som handlar om ras. 

”Kursens syfte är att introducera feministiska postkoloniala teorier och kritiska rasstudier ur ett genusperspektiv”, står det i kursbeskrivningen som man kan läsa i sin helhet på universitets hemsida.

Kursen ger 7,5 högskolepoäng och man får bland annat lära sig om ”muslimsk feminism, institutionell rasism och rasialiserat förtryck”. Studenterna kommer dessutom bland annat att få diskutera ”koloniala strukturer, islamofobi och integrationsprocesser”. För att vara behörig för kursen behöver man sedan tidigare ha 30 högskolepoäng i ”genusvetenskap”. 

I litteraturlistan till kursen ingår böcker som exempelvis ”Feminist postcolonial theory: A reader” och ”A companion to postcolonial studies.” 

Hübinette beskriver att Sverige innan 1960-talet var överlägset ledande i världen inom rasforskning. Denna forskning har nu gått förlorad, sedan dess har forskarna helt förbisett alla frågor som berör ras och rasskillnader. Sverige var dessutom det första landet i världen som helt avskaffade begreppet ras. 

Hübinette beskriver i sin artikel hur kontroversiellt det är att forska om- eller ens prata om ras i just Sverige. Rädslan för att ens prata om ras är med andra ord ett ovanligt fenomen i resten av världen. 

”Ingenstans i världen är motståndet mot att studera och forska om ras, och t o m att tänka genom och tala om ras, så stort som just i Sverige […]  som har resulterat i att Sverige idag både är världens första och enda antirasistiska suveräna statsbildning och att Sverige idag styrs av världens första och enda antirasistiska och även feministiska regering”
, skriver Hübinette.

Hübinettes stora förtjusning i forskning om ras kan eventuellt förklaras med hans starka hat mot just den vita rasen. I intervjuer har han tidigare sagt att ”den vita rasen är underlägsen” och att ”västerlandet ska gå under i blod och lidande”. Han har också medgivit att han flera gånger sponsrats av den judiske finansmannen George Soros för sin forskning.


  • Publicerad:
    2020-04-26 14:20