SVERIGE. Expos grundare Tobias Hübinette vill att Sverige inför ett rasregister för att uppnå ”jämlikhet”. Förslaget kommer efter att SVT nyligen fört rasbaserad statistik över svenska bolagsstyrelser

Tobias Hübinette hatar vita och är regeringens "antirasist"-expert.

Tobias Hübinette hatar vita och är regeringens ”antirasist”-expert.

Tobias Hübinette är en av de ”antirasister” som anser att sådant som ras existerar. Den vita rasen är enligt Hübinette ”underlägsen” men trots detta priviligerad i det svenska samhället. Detta måste Sverige nu ändra på genom ett rasregister, skriver Hübinette i en debattartikel i Aftonbladet.

Hübinette ifrågasätter att den ”jämlikhetsstatistik” som utvecklades i Sverige på 1990-talet tar hänsyn till faktorer som kön och klass – men inte ras.

”Den kategori som de allra flesta dock undviker är ras utifrån kategoriparet vita och icke-vita alternativt bakgrund i Sverige och västvärlden respektive bakgrund i Afrika, Asien eller Latinamerika.”

Målet med registreringen är att visa att vita är priviligerade och måste diskrimineras i syfte att uppnå jämlikhet. Hübinette, som är så kallad kritisk ras- och vithetsforskare, bedriver en forskning som är specifikt inriktad mot vithet och vita människor.

Hübinette anser att ett rasregister ligger i linje med vad EU, FN och andra instanser vill:

”Samtidigt gör avsaknaden av statistik om ras det omöjligt att kunna följa denna underrepresentation både över tid och i större skala, trots att en rad konventioner och direktiv såsom FN:s rasdiskrimineringskonvention och EU:s rasdirektiv alla förordar användandet av jämställdhetsstatistik.”

Tobias Hübinette var med och grundade Expo och är dömd för flera hot och våldsattacker mot meningsmotståndare. Han närvarade bland annat när AFA stormade ett SD-möte med syra och gatstenar och har mordhotat såväl Sverigedemokrater som deras föräldrar. Han har berättat att han brukat våld mot både barn och pensinärer av ideologiska skäl. Hübinette anser att den vita rasen är ”underlägsen” och borde utrotas.

”För att den vita melankolin en dag ska kunna botas och den svenska vitheten en gång för alla ska kunna annihileras krävs därför att ord som sårar inte längre praktiseras som illokutionära talhandlingar.” (Newsmill, 21 september 2011)

”Att känna eller t.o.m. tycka att den vita rasen är underlägsen på alla upptänkliga plan är naturligt med tanke på dess historia och nuvarande handlingar. Låt den vita rasens västerland gå under i blod och lidande. Leve det mångkulturella, rasblandade och klasslösa ekologiska samhället! Leve anarkin!” (Creol, 1996)

Källa:
Sverige bör föra statistik över etnicitet


  • Publicerad:
    2015-03-11 09:15