VÄNSTEREXTREMISM. Nordfront kan nu avslöja att Expos senaste nytillskott är sambo med en vänsterextremist som är dömd för att ha stört ett torgmöte där Jimmie Åkesson talade.

I början av december meddelades att Anna Fröjd är ny medarbetare på svenskfientliga Expo som arbetar med åsiktsregistrering och förföljelse av nationalister och invandringskritiker.

Vad Expo inte meddelade var att Fröjd bor tillsammans med en dömd vänsterextremist som tidigare har försökt att sabotera ett SD-torgmöte (B 148-09 Visby).

Vänsterextremisten i fråga heter Arvid Hallberg och har bland annat skrivit för den vänsterextrema publikationen Fria Tidningen som regelbundet lyfter fram militanta vänsterextremister som Mathias Wåg.

Trots sitt brottsregister har Hallberg också kunnat göra karriär inom public service som från och med nästa år alla svenska medborgare utan vänsterextrema åsikter tvingas finansiera via skattesedeln. Hallberg har enligt sitt eget CV varit både direktanställd av Sveriges Radio och regelbundet hyrts in som frilansmedarbetare.

Brottet Hallberg är dömd för ägde rum 2008 under politikerveckan i Almedalen. Där var Hallberg på plats med en yttrandefrihetsfientlig teatergrupp som försökte överrösta Jimmie Åkesson när denne höll ett tillståndsgivet torgmöte. Trots upprepade tillsägelser från polisen fortsatte Hallberg att gasta i sin megafon för att överrösta Åkessons tal.

I domen mot Hallberg beskriver en polisman händelseförloppet på följande sätt:

När Jimmie Åkesson skulle tala började en teatergrupp, som fanns snett mot Jimmie Åkesson, att spela en föreställning. Gruppen blev ganska snabbt väldigt högljudd, så högljudd att Jimmie Åkessons tal överröstades. Det störde flera åhörare och gjorde dem irriterade. Polisinsatschefen beordrade honom att han och hans kollegor skulle få gruppen att dämpa sig, så att Jimmie Åkessons tal inte stördes. Gruppen lyssnade dock inte på tillsägelser om att sänka volymen. Trots att Arvid Hallberg flera gånger blev tillsagd att dämpa sig talade denne i en megafon. Polisen blev till sist tvungen att avvisa Arvid Hallberg. I och med att gruppen höjde volymen när Jimmie Åkesson skulle hålla sitt tal var det för polisen uppenbart att gruppen ville störa talet.

Hallberg dömdes för störande av allmän sammankomst till dagsböter på 1 500 kr och fick sin megafon förverkad.

Expos vänsterextrema rötter
Expo förnekar idag sina vänsterextrema rötter och vill framstå som en politiskt obunden journalistisk verksamhet.

Sanningen är dock att den kriminelle, vänsterextreme och djupt svenskfientlige asiaten Tobias Hübinette var en av de drivande medarbetarna under tidningens tidiga år. ”Låt den vita rasens västerland gå under i blod och lidande”, är Hübinette, som också varit aktiv i AFA, känd för att ha skrivit samtidigt som han arbetade med Expo.

Kopplingen till Hübinette vill Expo numera förneka, men att vänsterextremisten Stieg Larsson var en av tidningens grundare och efter sitt författargenombrott har blivit en viktig inkomstkälla för Expo, är ingen hemlighet. Larsson hade ett långt politiskt engagemang som kommunist bakom sig och hade bland annat varit i Afrika och tränat en marxistisk rebellgrupp i vapenhantering innan han började arbeta med Expo.

Även juden Robert Aschberg som länge har stött Expo har blodröd politisk bakgrund då denne var maoist i sin ungdom. Kommunism är också något som gått i familjen då Aschbergs farfar var känd som ”Den röde bankiren” på grund av sitt stöd till de mordiska bolsjevikerna i Ryssland.

Via Acta Publica och de tidigare bolagen Siren och Piscatus har både Aschberg och Mikael Ekman, som också sitter i Expos styrelse, haft öppna kopplingar till kriminella vänsterextremister med bakgrund i AFA.


  • Publicerad:
    2018-12-29 12:35