ANTIRASISM. Expo kände till att Expomannen och en av Sveriges mest profilerade antirasister anklagades för grova sexualbrott. Men istället för att koppla in polisen genomförde man en mörkläggning.

Alexander Bengtsson pekas nu ut som våldtäktsman.

Det var i en artikel i vänstertidningen Flamman från igår som en ”känd vänsterprofil” pekades ut som både våldtäktsman och kvinnohatare. Vänsterprofilen har enligt flamman varit en företrädare för Expo och tills nyligen ”ordförande i en landsomfattande förening” med så kallat ”antirasistiskt” syfte.

Mannen är ingen mindre än Alexander Bengtsson, som i söndags meddelade sin avgång som ordförande för Tillsammansskapet på grund av en ”kronisk och progressiv sjukdom”.

Flammans artikel följdes idag upp av ett pressmeddelande från Expo där man erkänner att man haft en sexualförbrytare inom sin redaktion. Noterbart är att ingen av tidningarna namnger Bengtsson.

I Expos artikel godkänner man inte vittnesmålet om våldtäkt som enligt Flamman kommer från en idag högt uppsatt politiker i Vänsterpartiet. Istället talar Expo om sexuella trakasserier.

Av Expos pressmeddelande framgår vidare att stiftelsen känt till sedan i oktober att Alexander Bengtsson sexuellt trakasserat kollegor. Men istället för att koppla in polisen för att utreda det misstänkta brottet valde Expo att göra en egen utredning.

”Expos styrelse nåddes av uppgifterna i slutet av oktober, då flera medarbetare vittnade för ledningen om att en tidigare anställd utsatt kollegor för sexuella trakasserier och/eller kränkande behandling. Stiftelsen startade omedelbart arbetet med att initiera en arbetsmiljöutredning. Arbetsmiljöutredningen pågår just nu.”

Alexander Bengtsson har inte varit någon dussinfigur inom Expo utan har varit både vice VD och utbildningsansvarig. På senare tid har Alexander Bengtsson varit ordförande i Tillsammansskapet som finansieras av finanskapitalisten George Soros. Expo har tidigare förnekat att man organiserat Tillsammansskapet, men i en annons – som man nu tagit bort – kallar man det för ”Expos plattform”.

Expo annonserade efter en ”organizer” för Tillsammansskapet, men det blev deras egen Alex Bengtsson som i egenskap av ”förbundsordförande” som de facto kom att leda organisationen.

För bara en dryg vecka sedan kom Expo att oväntat ta avstånd från Tillsammansskapet, som man medger att man haft samarbete med, med den något diffusa motivationen att det misslyckade projektet har börjat att ”delta i den allmänna samhällsdebatten utifrån en höger- eller vänsterståndpunkt”.

Mycket tyder nu på att detta bara var en i raden av lögner från Expo och att det egentliga skälet till att man tog avstånd från Tillsammansskapet var uppgifterna om Alexander Bengtssons sexuella övergrepp. Detta tycks ha varit något som Expo velat hemlighålla, men som man nu tvingades erkänna tack vare Flammans avslöjande.

Expo-gate i korthet:

  • Expo har känt till sexförbrytelser inom sin egna redaktion men genomfört en ”arbetsmiljöutredning” istället för att kontakta polisen.
  • Expo har hemlighållit information om sexförbrytelserna för allmänheten tills det inte längre varit möjligt.
  • Expo har förminskat vittnesmålen om våldtäkter och istället inriktat sig på vittnesmål om sexuella trakasserier.
  • Expo har ljugit om omständigheterna kring Tillsammansskapet – både i avseende vilka som drivit det och högst sannolikt också varför man avslutat samarbetet.

  • Publicerad:
    2017-12-14 21:13