KONFERENS. Igår anordnade Scandza forum en konferens i Stockholm. Nordfront var på plats och här kommer en kort summering av dagen.

Lördagen den 7 april arrangerades den tredje upplagan av Scandza forum. Konferensen ägde rum i Stockholm och lockade ett stort antal besökare, varav en förvånansvärt hög andel var gäster från andra länder.

Efter insläpp och en tids fritt mingel hälsade arrangören Fróði Midjord alla välkomna och gick igenom konferensens upplägg.

Konferensens tal hölls på engelska men översatt till svenska kan det övergripande temat för konferensen sägas vara hur man ska gå till väga för att normalisera etnonationalistiska idéer (”Normalising Nationalism”).

Förste talare var den svenske opinionsbildaren och Youtube-profilen Marcus Follin, även känd som The Golden One. Follin talade bland annat om skam och att det är viktigt att vi nationalister inte skäms för våra åsikter, vi ska vara stolta och stå för våra åsikter. Istället är det våra fiender som ska skämmas för sina åsikter.

Follin tog upp vikten av att inte vara defensiv i diskussioner. Till exempel förespråkade han att man istället för att svara på frågor om varför man är emot invandrare bör vända frågan tillbaka till de politiskt korrekta: ”Varför stödjer du befolkningsutbytet?” Follin menar dock att även om man har en offensiv attityd och vill få meningsmotståndare att skämmas för sina åsikter så ska man inte bli otrevlig mot de man diskuterar med. En annan sak som betonades av Follin var vikten av att klä sig väl för att göra ett så gott intryck som möjligt på de man talar till.

Näste talare var den amerikanske författaren F. Roger Devlin som bland annat betonade att det är normalt att vilja leva med sina egna och att önska att det egna folket ska överleva. Det är inte en omoralisk hållning och det är bara vita som framställs som onda när de hyser dessa åsikter. Devlin menade att värnandet av den egna gruppen var en biologiskt betingad impuls som är naturlig och att detta är en av nationalismens styrkor; våra åsikter harmoniserar med den mänskliga naturen medan dagens förhärskande anti-nationalistiska åsikter är onaturliga och måste upprätthållas genom en omfattande indoktrinering av hela befolkningen.

Innan lunch talade också Colin Robertson, en skotsk debattör som främst är känd för sitt arbete på Youtube där han använder pseudonymen Millennial Woes. Hans tal hade en något mindre positiv infallsvinkel och försökte bland annat psykoanalysera varför ospecificerade grupper och individer misslyckats politiskt. I korthet menade Robertson att vissa nationalistiska ledare främst var intresserade av att ha en ledande ställning i en politiskt irrelevant rörelse och fruktade framgångar eftersom de skulle förlora sin ställning om mer kompetenta människor lockades till nationalismen.

Efter lunchen talade den amerikanske skribenten och författaren Greg Johnson. Johnson förespråkade ett avskalat och metapolitiskt förhållningssätt där meningsskiljaktigheter i sekundära frågor skulle ignoreras och skjutas på framtiden, så att all politisk energi kan läggas på att bekämpa folkutbytet.

Huvudtalare och siste talare på konferensen var den amerikanske författaren Jared Taylor som är en känd rasrealist. Som omväxling mot sina mer faktagrundade föreläsningar talade Taylor igår mer personligt om sitt liv och uppvaknande för rasfrågan. Han talade om sin uppväxt i Japan, sina politiskt korrekta föräldrar och hur han började reflektera över ras efter att ha sett en bild från en boxningsmatch mellan en svart boxare och svensken Ingemar Johansson. Taylors slutsatser kring konferensens tema var sedan de väntade för de som tidigare följt hans arbete: Genom att framstå som sympatiska, trevliga och vältaliga når nationalister bäst ut med sitt budskap.

Innan konferensen avrundades arrangerades en paneldebatt där talarna och arrangören fick sällskap på scenen av Patrick Casey som är ledare för en identitär aktivistgrupp i USA. Frågestunden var lång och frispråkig med vissa mer hårda och komplicerade frågor. Bland annat diskuterades hur offentlig aktivism bäst borde bedrivas i USA efter Charlottesville.

Konferensens tal filmades av Red Ice TV och kommer förmodligen att dyka upp på Youtube inom kort.


  • Publicerad:
    2018-04-08 17:10