FOLKUTBYTET. Erövringen av Europa är den slutliga lösningen för muslimerna, efter etablerandet av ett kalifat och elimineringen av den judiska församlingen. Detta förklarade Köpenhamns imam Mundhir Abdallah.

Köpenhamns imam Mundhir Abdallah (skärmdump)

Den 23 juli publicerade Köpenhamns imam Mundhir Abdallah på Facebook ett tal där han sade att islams framtida expansion låg i att erövra Europa. Detta ska ske genom befolkningsökning i Europa. När ett kalifat har etablerats blir steget kort till att eliminera judarna som styr Europa, sedan kommer själva erövringen att bli ett faktum.

Islam ska erövra Europa via Balkanländerna, Italien (Rom), för att uppfylla profeten Mahammáds löfte.

— Judarna påskyndar sin egen undergång genom sin vilda framfart, deras smuts och deras ondska, vilket speglar judarnas oföränderliga natur, sade Mundhir Abdallah. Denna oföränderliga natur beror enligt Mundhir Abdallah på ”den sjuka judiska mentaliteten”, säger han.

— Jag är ingen rasist. Jag talar [bara] om deras sjuka mentalitet.

— Engelsmännen skickade inte judarna på palestinierna av kärlek till judarna [genom att skänka judarna den artificiella staten Israel efter andra världskriget], utan för att skada muslimerna, säger Abdallah.

— Europa måste invaderas igen. Historien måste upprepas, säger Abdallah och understryker att jihad förutsätter en muslimsk invasion av Europa. Kampen måste fortsätta tills det inte finns någon oenighet kvar och alla samlas i islam. Det går inte att bli av med oenigheten så länge kapitalismen och den sekulära politiska ordningen existerar. Att eliminera oenigheten kommer inte endast att ske genom att tvinga européerna att omvändas till islam, säger Abdallah.

Imamen förklarar också att de västerländska medierna — som med förkrossande dominans ägs av judar — inte bara vill hindra européerna från att anamma islam, utan även sekularisera muslimerna och få dem att lämna islam. Därför måste en förändring ske, anser Abdallah.

En kortversion av imamens tal med engelska undertexter kan ses nedan:

Källa:
MEMRI-TV (YouTube)


  • Publicerad:
    2018-08-10 12:20