INRIKES. Samtidigt som en ny studie visar en dramatisk ökning av radikala muslimer i mångkulturella Sverige fortsätter forskarna bakom rapporten att sticka huvudet i sanden.

Det är en ny rapport från Försvarshögskolan som slår fast att radikala muslimer som är villiga att använda våld är på frammarsch i Sverige. Rapporten visar att det framförallt är salafist-miljön som växer i många städer runtom i landet. Salafismen är en ortodox fundamentalistisk rörelse inom sunni-islam som lägger stor vikt på en bokstavlig tolkning av de islamistiska texterna. Ideologin är bland annat drivkraften hos terrorgrupper som IS och Al-Qaida.

Enligt Magnus Ranstorp, en av forskarna bakom rapporten, är dock de största problemen att de våldsamma och organiserade jihadisterna inte har ”svenska värderingar”.

— De är mot demokrati, de är mot deltagande i samhället, de påverkar barn i koranskolor, de har bjudit in predikanter med antisemitiska och homofoba uttryck. Det krockar med den svenska värdegrunden och demokratiska fri- och rättigheter, säger Ranstorp.

Trots att antalet radiska muslimer har tiodubblats inom loppet av några få år och att de har tagit kontrollen över flera så kallade segregerade områden i Sverige påstår forskarna i rapporten att salafisterna utgör en minoritet och inte representerar muslimer som grupp.

Vem eller vilka som ligger bakom importen av tusentals potentiella terrorister till landet framkommer inte i rapporten.

Källor:
Radikal islam på fremmarsj i Sverige
Kontroversiell islamism starkare än tidigare


  • Publicerad:
    2018-07-02 21:15