Rabbinen Baruch Efrati anser att att judar bör ”glädjas åt att Europa betalar för vad de gjorde för oss i hundratals år genom att förlora sin identitet”. Han hyllar också islam för att främja blygsamhet och respekt inför Gud.

När allt fler araber väller in i Europa verkar det som att inte alla besväras av frågan. Den israeliska rabbinen Baruch Efrati, chef för en ortodox judisk skola, anser tvärtom att ”islamiseringen” av Europa är en bra sak.

”Med hjälp av Gud, kommer ickejudarna där anta ett hälsosammare liv med mycket ödmjukhet och integritet och inte som den hycklande kristendomen som sägs vara ren men är i grunden korrupt”, förklarar Efrati.

Rabbi Efrati ombads diskutera frågan med en student i orientaliska studier som frågade om judendomens inställning till den utveckling som har skett i Europa under senare år.

Efrati anser att islam är bättre för Europa än kristendom utifrån etiska och teologiska skäl – som straff mot kristna för förföljelse av judarna och det faktum att kristendomen, till skillnad från islam, är ”avgudadyrkan” från den judiska lagens perspektiv.

”Judar bör glädjas över att det kristna Europa förlorar sin identitet som ett straff för vad det gjorde mot oss i hundratals år när var i exil där. ”

I dagsläget ser rabbinen islam som en bättre bundsförvant än kristendomen: ”Islam är ”en religion som missbedömer sina profeter, men är relativt ärlig. Islam utbildar lite mer för ett stabilt liv i äktenskap och skapande och där det finns viss ödmjukhet och respekt för Gud”, säger Efrati.

”Även om vi är i ett storkrig med regionens araber över landet Israel är islam fortfarande mycket bättre som en icke-judisk kultur än kristendomen.”

Han tillägger dock att judar bör fortsätta att be för att islamiseringen av större delen av Europa inte kommer att skada Israels folk.


  • Publicerad:
    2012-11-13 21:12