Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Vänstern och coronarepressionen: Partiet Mod lanseras

Var dåligt gehör inom Vänsterpartiet ”Behöver inte förhålla sig till andra frågor.” 

Vänsterradikaler blir lättare mentalsjuka än deras meningsmotsåndare

VETENSKAP. Ytterligare en studie har påvisat ett starkt samband mellan vänstersympatier och mental ohälsa, samtidigt som mer konservativt lagda personer uppvisar det motsatta.

Studie: Vänstersympatisörer lider oftare av mental ohälsa – störst är problemet bland marxister

UTRIKES. En studie som omfattar fler än 8000 personer visar att de som har politiska åsikter till vänster i högre grad lider av psykiska problem. Störst andel av de som diagnosticerats med mental sjukdom är de som samtidigt identifierar sig som marxister.

Proletären kritiserar vänstern: “Har opererat bort verkligheten!”

VÄNSTERBLIVENHET. Kommunistiska partiets tidning Proletären har länge kritiserat den nya kulturmarxistiska vänstern som bryr sig mer om invandring och så kallad identitetspolitik än arbetare. I en ny krönika går läkaren Nils Littorin till nytt angrepp och menar att vänstern ”opererat bort verkligheten”.

Ideologisk konkurs ska hindras med opportunism!

KRÖNIKA. Jörgen Kromann kommenterar här en bok där två vänsterintellektuella försöker göra vänstern relevant igen genom att inta en mer positiv syn på populistisk politik.