Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Lyckopiller till barn har ökat med 190 procent

Sverige får hård kritik av FN:s barnrättskommitté Ska endast användas om inget annat fungerar.

Träning bättre mot depression än piller och psykiatri

Även helt vanliga promenader bättre än lyckopiller Forskare hoppas nu att läkare börjar ordinera fysisk aktivitet.

Pentagons vädjan: ”Låt inte våra soldater köpa vapen!”

Vill stävja ”stadigt ökande självmordskris” inom militären Kräver också akut mentalsjukvård för soldaterna.

Studie: Utomeuropéer mår psykiskt dåligt i Sverige

Offrar sin mentala hälsa för att bo i Norden Män från Afrika och adopterade värst drabbade.

Kinesisk domstol fastställer: homosexualitet klassas som en mentalsjukdom

KINA. En homosexuell kinesisk kvinna har stämt ett förlag för att de i en psykologibok beskrivit homosexualitet som en mentalsjukdom. Den kinesiska domstolen fastställer att bokförlagets beskrivning stämmer, något som kritiserats hårt av homolobbyn i Kina.

Vänsterradikaler blir lättare mentalsjuka än deras meningsmotsåndare

VETENSKAP. Ytterligare en studie har påvisat ett starkt samband mellan vänstersympatier och mental ohälsa, samtidigt som mer konservativt lagda personer uppvisar det motsatta.

Studie: Vänstersympatisörer lider oftare av mental ohälsa – störst är problemet bland marxister

UTRIKES. En studie som omfattar fler än 8000 personer visar att de som har politiska åsikter till vänster i högre grad lider av psykiska problem. Störst andel av de som diagnosticerats med mental sjukdom är de som samtidigt identifierar sig som marxister.