Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Forskning: Genetik betydligt viktigare än miljö

Tydlig slutsats efter 100 års forskning på tvillingar Miljö påverkar bara människans egenskaper med 5 – 10 procent.

Dagens afrikaner har upp till 19% gener från utdöd människoart

GENETIK. Forskning visar att dagens afrikaner till 19 procent består av gener från numera utdöda människoarter, påpekar antropologen Robert Sepehr på Twitter.

Israels högsta domstol godkänner DNA-test för att bevisa judiskhet

JUDENHETEN. Israels högsta domstol underkänner teorin om att den judiska identiteten endast är en religiös tillhörighet och godkänner DNA-test som metod för att avgöra en persons judiskhet.

Ny studie: Brottslighet beror främst på gener

FORSKNING. En färsk nederländsk studie som omfattade 3982 tvillingar i tonåren visar att det är genetik som är den absolut främsta faktorn bakom kriminalitet.

Rötter del 9 – Västerut

RASHISTORIA. Johan Persson presenterar här den sista artikeln i en serie om nio artiklar om genetik, europeisk förhistoria och den ariska rasens utveckling.

Rötter del 8 – Österut

RASHISTORIA. Johan Persson presenterar här den åttonde artikeln i en serie om nio artiklar om genetik, europeisk förhistoria och den ariska rasens utveckling.

Rötter del 7 – Söderut

RASHISTORIA. Johan Persson presenterar här den sjunde artikeln i en serie om nio artiklar om genetik, europeisk förhistoria och den ariska rasens utveckling.

Rötter del 6 – Yamnaya

RASHISTORIA. Johan Persson presenterar här den sjätte artikeln i en serie om nio artiklar om genetik, Europeisk förhistoria och den ariska rasens utveckling.

Rötter del 5 – Patriarkala strukturer

RASHISTORIA. Johan Persson presenterar här den femte artikeln i en serie om nio artiklar om genetik, Europeisk förhistoria och den ariska rasens utveckling.

Rötter del 4 – Lingvistikens frukter

RASHISTORIA. Johan Persson presenterar här den fjärde artikeln i en serie om nio artiklar om genetik, europeisk förhistoria och den ariska rasens utveckling.

Rötter del 3 – Evig ära

RASHISTORIA. Johan Persson presenterar här den tredje artikeln i en serie om nio artiklar om genetik, europeisk förhistoria och den ariska rasens utveckling.

Rötter del 2 – Europeisk förhistoria

RASHISTORIA. Johan Persson presenterar här den andra artikeln i en serie om nio artiklar om genetik, Europeisk förhistoria och den ariska rasens utveckling.

Rötter del 1 – Genetiskt släktskap

RASHISTORIA. Johan Persson presenterar här den första artikeln i en serie om nio artiklar om genetik, europeisk förhistoria och den ariska rasens utveckling.

Forntida kung anfader till häften av alla västeuropeiska män

RASBIOLOGI. Nya rön inom genetikforskning visar på att över hälften av alla västeuropeiska män har en och samma anfader. Man tror att han var en stor hövding eller konung i Europa under perioden då stenålder gick över till bronsålder, och som var början till framväxten av en ny härskande elit på kontinenten.

Studie: Färdigheter i matematik, läsning och stavning är upp till 75% genetisk

VETENSKAP. En australiensisk studie i akademiska prestationer från tvillingar visar att färdigheter i matematik, läsning och stavning är upp till 75 procent genetiska. Genetik hade också 50 procents inverkan på skrivförmåga.

Skandinaverna var de första européerna

HISTORIA. En kartläggning om européernas ursprung visar att skandinaverna är närmare släkt med den första befolkningen i Europa är till exempel fransmännen eller tyskarna. Detta har man kommit fram till tack vare ett 37 000 år gammalt skelett.