ARKEOLOGI. Vid sommarens dykningar vid regalskeppet Kronans vrak har man hittat flera ädla fynd. Det är ovanligt och fynd av den här digniteten har bara skett två gånger innan sen man återfann vraket 1980. I höst hoppas man kunna visa upp sommarens fynd på Kalmar läns Museum.

Regalskeppet Kronan.

Regalskeppet Kronan.

För 36:e året i rad genomförs den här sommaren dykningar vid det sjunkna regalskeppet Kronan vid Ölands sydöstra kust. På 27 meters djup vilar skeppet och vid årets eftersökningar har runt 30 dykare deltagit och man har gjort riktigt fina fynd, bland annat 14 guldmynt i väldigt bra skick och en guldring med en diamantpärla. I tisdags förra veckan visades fynden upp vid Kalmar läns Museums presskonferens. Utöver de fina fynden har man hittat mejeriprodukter i tennkärl, textilier, tunnlock med graveringen ”Crona” och även apotekstillbehör i form av små glasflaskor.

— Det är ett fantastiskt 1600-talssamhälle där nere som vi dokumenterar. Vi gräver både efter fina och fula fynd för att få en rättvis helhetsbild av hur man hade det, säger Lars Einarsson, projektledare.

Nu ska alla föremål tas om hand och så småningom kommer besökare på Kalmar Läns Museum att kunna se vad som legat gömt där nere i djupet. Lars Einarsson hoppas att allmänheten redan under senhösten ska kunna se fynden:

— Kanske kan vi redan nu i sensommar höst ställa ut i akvarieutställningar.

Årets dykningar har fokuserats på en yta som är 7-8 kvadratmeter och den här typen av fynd är inte vanliga. Sist man gjorde liknande fynd vid Kronanvraket var vid dykningarna år 1982 och 2000.

Skeppet sjönk 1676 under slaget vid Ölands södra udde och det var först 1980 som man återfann det. Så här skriver Kalmar läns Museum om själva sjunkningen:

Vid middagstid den 1 juni 1676 kantrade, exploderade och sjönk regalskeppet Kronan under en drabbning mellan den svenska och den förenade dansk-holländska flottan. Skeppet kantrade i den hårda sydvästvinden när man skulle vända mot fienden, sannolikt beroende på att man minskat för lite på seglen. Drabbningen skedde 6 km utanför byn Hulterstad på sydöstra Öland. Kronans undergång är en av de största fartygskatastroferna i svensk historia. Av den 850 man starka besättningen överlevde endast ett fyrtiotal.

Är du intresserad av att skaffa mer kunskap kring ett av Sveriges genom tiderna mest kända skepp kan du läsa mer om det på Wikipedia.

Källa:
Ädla fynd under årets dykningar vid Kronan


  • Publicerad:
    2016-07-30 16:30