HISTORIA. Ett segelfartyg som fastnade i polarisen år 1848 under sökandet efter Nordvästpassagen har hittats utanför Kanadas kust. Samtliga dåvarande besättningsmän omkom.

Ett expeditionsfartyg av segelmodell som fastnade i polarisen 1848 utanför Kanadas kust under sökandet efter Nordvästpassagen har hittats. Fartyget vid namn HMS Terror lokaliserades vid King William Island i norra Kanada med hjälp av en fjärrstyrd farkost på 24 meters djup.

Enligt den nuvarande expeditionsledaren var fartyget i gott skick och skulle mest troligt flyta om det bärgades. Samtliga 129 besättningsmän omkom efter att ha övergivit fartyget för att nå bebodda områden i Kanada. Ingen av dessa lyckades dock med detta.

Källa:
Legendariska vraket HMS Terror hittat efter 168 år


  • Publicerad:
    2016-09-16 08:55