NORRKÖPING. Solkors, skepp, människor och djur på stenhällar? Inristade bilder från våra förfäder hittas på olika platser runt om i Norden och nu har man upptäckt flera på en stor stenhäll i området Himmelstalundsfältet i Norrköping.

Hällristning

Hällristning från Himmelstalundsfältet.

På Himmelstalundsfältet i Norrköping har det gjorts en hällristningsinventering. Det var under måndagen och tisdagen förra veckan som två av landets främsta hällristningsinventerare arbetade med att dokumentera ristningarna på Himmelstalundsfältet.

Arbetet utfördes genom att man fyllde ristningarna med en typ av vit krita som gör att man kan dokumentera och fotografera ristningarna. Förr användes en typ av rödfärg, men kritans färg försvinner med nästa regnväder. Området är stort som en fotbollsplan och hällristningarna har dokumenterats innan.

– Vi känner till de flesta, men vi tittar över hällarna igen, säger Theres Furuskog, antikvarie på Norrköpings stadsmuseum.

Man vill utveckla gångstråken som går runt hällristningarna och se till att tillgängligheten ökar för de som vill titta på vad våra förfäder från bronsåldern vill berätta för oss.

– Vi måste veta var det finns ristningar på hällen så man inte drar en ny sträcka över dem, säger hon.

Nya fynd
I samband med inventeringen hittade man nya ristningar, bland annat skepp, solkors, djur och människor. Vad dessa betyder är det ingen som vet och i och med att det inte här fanns något skriftspråk tror arkeologerna att symbolerna ska skildra händelser. Man skildrade också sin samtid och den stora delen inristade skepp kan ha en enkel förklaring.

– På den här tiden var det skeppen som gällde. Det fanns inga vägar. Sedan vet man ju samtidigt att man begraver ju i skeppssättningar, säger Kenneth Ihrestam som är en av hällristningsinventerarna och menar att det är en central symbol.

På Himmelstalundsfältet finns ca 1600 hällristningar och de första upptäcktes i mitten på 1800-talet. Hällristningsmotiven är fördelade i olika grupper, varav cirka 625 är skeppsfigurer och cirka 260 föreställer djur. Därutöver finns hjulkors, vapen (svärd och spjut), skålgropar och människor. Till denna senare grupp kan räknas rätt så unika ”ramfigurer” som man antar föreställer män som håller i stångförsedda fisk- eller fångstnät.

Källa:
Nya hällristningar hittade


  • Publicerad:
    2016-09-05 20:35