ARKEOLOGI. En grupp forskare från Lunds universitet kartlägger just nu en lagunmiljö utanför kusten i skånska Österlen där man bland annat har hittat ovanligt välbevarade fynd från jägarstenåldern.

Den unika havsmiljön utanför Haväng i Skåne kan ge svar på hur nordbor levde för 10 000 år sedan.

Den unika havsmiljön utanför Haväng i Skåne kan ge svar på hur nordbor levde för 10 000 år sedan.

Under havsytan strax utanför Haväng på Österlen i Skåne har en grupp forskare från Lunds universitet under ledning av professor Dan Hammarlund börjat kartlägga havsbotten. Anledningen är att kusten utanför Haväng är en unik lagunmiljö som beskrivs som ”exceptionellt välbevarad” och kan svara på många både geologiska likväl som arkeologiska frågor.

Man har bland annat hittat fiskeredskap och en yxa av älghorn som är 10 000 år gamla och härstammar från jägarstenåldern, en period som inom vetenskapen även kallas för mesolitikum.

— Två saker har överraskat mig: dels att material som legat där i 10 000 år ser ut att vara mer eller mindre färskt, dels att sedimentationen i lagunen varit extremt snabb. Den har varit tio gånger högre än normalt och det tyder på en högproduktiv miljö med rik tillförsel av material, säger Anton Hansson som är doktorand i kvartärgeologi vid naturvetenskapliga fakulteten i Lund.

Fynden och kartläggningen av havsbotten kommer att hjälpa forskarna att bättre förstå hur våra förfäder levde och använde landskapet under stenåldern.

Se ett filmklipp från dykningar i området med kommentarer från Anton Hansson nedan:

Källor:
Stenåldersmiljöer på havsbotten kartlagda
Swedish Researchers Find Submerged Mesolithic Settlement


  • Publicerad:
    2016-12-04 18:40