ARKEOLOGI. För första gången har man hittat människoben från stenåldern i Dalarna.

Arkeologer har hittat 9 000 år gamla människoben i Dalarna, rapporterar TT.

Fyndet beskrivs av Dalarnas museum som en sensation, för det har aldrig tidigare hänt att människoben eller gravar från stenåldern påträffats i Dalarna.

Sex brända kraniedelar hittades av arkeologer i våras i Skattungbyn i Orsa kommun och dessa har nu kunnat åldersbestämmas. I det området finns sedan tidigare kända stenåldersboplatser.

Benfyndet gjordes på en järnframställningsplats som fanns under vikingatiden. Arkeologerna tror att de som framställde järn här på vikingatiden har råkat skotta sönder en stenåldersgrav.

För att med säkerhet fastställa att det rör sig om en grav behöver dock en mer omfattande arkeologisk undersökning genomföras, enligt Joakim Wehlin som är arkeolog på Dalarnas museum.

Orsaken till att benfynd från stenåldern tidigare inte gjorts i Dalarna är att marken huvudsakligen består av sura moränjordar. Denna typ av jordmån gör att människoben relativt snabbt bryts ner. Men i det här fallet handlar det om brända ben som inte bryts ner i sur jord på samma sätt.


  • Publicerad:
    2021-01-07 14:30