NORDISK HISTORIA Vid utgrävningar på Säludden har man återfunnit två nästan 2000 år gamla romerska silvermynt – vilka sannolikt hamnat på platsen som en konsekvens av en skeppsförlisning.

Webbsidan forskning.se rapporterar om ett unikt myntfynd som har gjorts på Gotska Sandön vid utgrävningar i området Säludden. Det rör sig om två romerska denarer, det vill säga närmare 2000 år gamla silvermynt, som förmodas komma från ett förlist skepp. Medan det i området tidigare gjorts fynd mest bestående av keramik och järnredskap – men undantagsvis även mynt – daterade från medeltid till 1600-tal, då det fanns ett fiskeläge på Säludden – så är tvåtusen år gamla silvermynt något som verkligen sticker ut.

Det ena av de funna mynten har sitt ursprung i perioden under kejsar Trajanus styre från år 98 till år 117 efter Kristus, och det andra kommer från perioden under kejsar Antoninus Pius, som gick bort år 161. Uppgifter som cirkulerat på ön om att en fyrvaktare för många år sedan fann ett romerskt mynt just i denna trakt har hittills betraktats med stor skepsis av arkeologer – något som måhända kommer att förändras nu.

Vi får avvakta dateringar och analyser av vårt nya material, men klart är att Säluddens historia är komplex och varierande”, kommenterar Johan Rönnby, professor i marinarkeologi vid Södertörns högskola, i ett pressmeddelande. De arkeologiska utgrävningarna på Gotska Sandön är ett samarbetesprojekt mellan Södertörns högskola, Campus Gotland och Gotlands museum.