Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Unikt myntfynd på Gotska Sandön

Ena myntet från kejsar Trajanus tid Andra från perioden under kejsar Antonius Pius styre.